Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. A les seus a partir del curs 2022/23 s'oferta la Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022)

22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

 • Cal haver superat 150 crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i pràctiques externes
 • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Convocatòria única

 • GRUP 58, 2S, EIVISSA

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents

Treballs de Fi de Grau

 • ANÀLISI I PLANIFICACIÓ D?_?INTERVENCIÓ PROFESSIONAL D?_?UN CAS CONCRET AMB TDAH EN EL CONTEXT EDUCATIU
 • DIDÀCTICA DELS MUSEUS VIRTUALS PER L?_?APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS
 • El cant coral a l'escola: experiències educatives d'integració social
 • EL SEDENTARISMO EN LAS AULAS DE SEXTO DE PRIMARIA EN EL CEIP CAN RASPALLS.
 • El trabajo por ambientes y el alumnado con Discapacidad Intelectual
 • HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ EMOCIONAL: UNA MIRADA A TRAVÉS DEL LLENGUATGE EN NENS I NENES AMB TRASTORN D?_?ESPECTRE AUTISTA
 • JUGUEM AMB LA LECTURA PERQUÈ LLEGIR SIGUI TOTA UNA AVENTURA. PLA DE FOMENT LECTOR BASAT EN EL TEATRE A L'AULA
 • L'educació emocional a les aules de Primària. Recursos per treballar l'educació emocional a l'educació artística, l'educació musical i l'educació física.
 • Método Montessori: el desarrollo socioemocional
 • MÚSICA I APRENENTATGE A L?_?EDUCACIÓ PRIMÀRIA: UNA PROPOSTA D?_?INTERVENCIÓ A PARTIR DE LA METODOLOGIA DALCROZE
 • NOVES METODOLOGIES PER A L?_?ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA A PRIMÀRIA
 • Propostes per a l'ús i la creació d'eines multimèdia a l'aula d'educació primària.
 • Resposta educativa de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (ACI) des d'una metodologia d'ambients
 • Resposta educativa inclusiva dirigida a l?_?alumnat TEA en les aules ordinàries.
 • TRATAMIENTO EDUCATIVO EN EL ALUMNADO TEA DE GRADO I MEDIANTE EL MODELO DENVER
 • "Las Islas de la Sal". Memoria histórica y conservación del trabajo salinero de nuestros antepasados
 • COMUNICACIÓN NO VIOLENTA: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ATENDER AL ALUMNADO NESE DERIVADO POR CP EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
 • Efectes de la motivacióen l'aprenentatge de l'alumna d'Educació Primària
 • Equinoteràpia com a mètode d'inclusió a Educació Primària
 • Gamificación en Educación Física
 • Geografiaa l'educació primària:coneixem l'illa d'Eivissa
 • Guía bàsica per a tractar la inclusió de l'alumnat amb TEA a dintre de l'aula.
 • Identificación y análisis de factores lingüísticos en el Trastorno del Espectro Autista grado 1.
 • Influència de l'autoconcepte i l'autoestima en la infància enfocada als nens d'Educació Primària.
 • La història d'Eivissa pont per conèixer la història universal.
 • La importància del hàbits saludables a l'etapa d'educació primària.
 • La intel·ligència emocional a l'Educació Primària.
 • La musicoterapia como recurso neuroeducativo para la adquisición y mejora de las relaciones interpersonales en alumnos que presentan TDA-H predominante en hiperactividad e impulsividad (de tipo 1).
 • Les pràctiques restauratives com a resolució de conflictes dins les aules de primària.
 • PROGRAMA D'INTERVENCIÓ PRECOÇ DE LA DISLÈXIA EN PRIMER D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • Proposta d'ensenyament de l'aprenentatge de l'anglès amb activitat física a primària.
 • Proposta d'intervenció per a treballar l'Educació Emocional en l'Educació Primària
 • Psiconutrició a l'educació primària:imatge corporal i prevenció de les males conductes alimentàries.
 • Afrontar el duelo y la muerte en el aula. Programa de intervención preventiva en el segundo ciclo de Educación Primaria.
 • Educación física emocional.
 • Escuela 4.0:Programacióny código informático en el aula.
 • Familia, pilar fonamental en el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Inclusió dels alumnes d'altes capacitats mitjançant les intel·ligències múltiples: programa d'intervenció.
 • Influencia de la educación artística en el proceso de aprendizaje.
 • L'aprenentatge cap a una bona alimentació durant l'etapa escolar
 • La importància de les intel·ligències múltiples a primària.
 • Metodologia inclusiva a la pràctica educativa. Proposta didàctica basad en el Disseny Universal d'Aprenentatge.
 • Musicoteràpia com a eina educativa d'inclusió en infants amb TEA de grau 1 associat a la síndrome d'Asperger.
 • Realfooding a l'escola.
 • Recull de recursos didàctics que fomenten l'ús de l'eivissenc.
 • TIC TAC: hora de canviar.
 • Alimentación y nutrición de los alumnos de Educación Primaria
 • Alumnat amb síndrome de Down a l'aula i metodologies per la inclusió educativa
 • Aplicació del Mètode TEACCH en el Trastorn de l'Espectre Autista de grau tres.
 • Aplicació teòrica de les metodologies de l'ensenyament de la llengua anglesa
 • Atención educativa en el Trastorno de Espectro Autista de grado 1 asociado al síndrome de Asperger: Relación entre los programas TEACCH y SCERTS.
 • ClassDojo i les eines de gestió de l'aprenentatge a les aules d'Educació Primària
 • Ens aferrem a les esperances climàtiques que ens queden?
 • Expressió corporal: Teatre i dansa
 • Factors influents en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa. Context Europeu i Espanyol.
 • Hàbits alimentaris dels alumnes de primària.
 • Importància de la metodologia de projectes a l’àrea de Ciències
 • L'alimentació i l'esport a les escoles
 • La importancia de la Educación Emocional.
 • LA IMPORTÀNCIA DE LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I L’ESCOLA
 • La inclusió escolar d'un infant amb Síndrome de Down: estudi de cas
 • Les TIC per a fomentar les Cièncias Sociales. Les cuitats Patrimonio de la Humanitat a Espanya
 • L’ abandó i el fracàs escolar en l’ètnia gitana. Proposta per a la millora educativa dels alumnes romanís de l’illa d’Eivissa.
 • L’impacte de les noves metodologies a l’àrea de matemàtiques.
 • Prácticas restaurativas en alumnos con trastorno de la conducta desde una visión inclusiva.
 • Proposta d'intervenció escolar per a infants amb trastorn per estrès posttraumàtic
 • Proposta de conscienciació sobre la crisi migratòria i la multiculturalitat dins l’aula
 • Proposta per treballar la intel·ligència emocional dins les aules d’educació primària
 • Trastorn oposicionista desafiant: Una visió inclusiva mitjançant el programa de Suport Conductual Positiu.
 • Treballar la competència lectora mitjançant la creació de vídeos amb Croma
 • Aprenentatge cooperatiu a mode d'inclusió aplicat al Trastorn de l'Espectre Autista
 • Aprenentatge cooperatiu en l’àrea d’Educació Física.
 • Cómo tratar el acoso escolar en el aula. Propuesta de prevención e intervención en educación primaria.
 • Comparación de la Educación Física entre el sistema educativo de España y Finlandia
 • Disseny d’una intervenció educativa per a alumnes d’altes capacitats en el segon cicle d’Educació Primària: estratègies i recursos per als centres escolars.
 • Educació emocional a través de la música
 • Estratègies didàctiques per a la inclusió de l'alumnat amb Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral
 • Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències.
 • Gestión de conflictos en el aula a través del aprendizaje cooperativo.
 • Influencia de la literatura en el reconocimiento y expresión de las emociones
 • Instagram a sisè primària: reflexions sobre l’ús primerenc
 • La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva.
 • L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física.
 • Patis inclusius amb alumnes amb Trastorn d’Espectre Autista
 • Per què estudiar música a l'educació primària
 • PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN REPOSITORI DE RECURSOS OBERTS DE QUALITAT PER ENSENYAR CIÈNCIES EN ANGLÈS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Aprendizaje Cooperativo. Propuesta como metodología innovadora
 • Factors que intervenen a la transició de primària a secundària
 • Inclusión de niños con Discapacidad Sensorial en el Área de Educación Física
 • L’ús de la Geolocalització per a potenciar les Ciències Socials: Activitat per treballar la història d’Eivissa amb alumnes d’Educació Primària
 • Programa para el fomento de hábitos saludables
 • Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i de complement al diagnòstic.
 • Educación emocional, evolución del concepto e implicaciones en el marco legal de la escuela primaria.
 • El perfil sociolingüístic del mutisme selectiu en infants d’Educació Primària
 • Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)
 • Gestió i resolució de conflictes a través de l'educació emocional.
 • La importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del alumno de primaria.
 • la importància del treball cooperatiu i la inserció a l'aula d'educació física
 • La pèrdua d'un ésser estimat i el posterior procés de dol en l'educació primària.
 • Musicoteràpia aplicada a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • Pràctiques Restauratives a les aules d’Educació Primària. Una nova visió a la gestió dels conflictes.
 • Primària amb alumnes amb TDA-H: repositori digital de propostes d’implementació
 • Treballar els valors a les classes d’Educació Física
 • Una visió teòrica de la integració de les TIC a Educació Primària