Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 366 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20570 - Anàlisi Matemàtica I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20571 - Àlgebra Lineal I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20572 - Fonaments de Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20573 - Laboratori de Software i Problemes I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20574 - Anàlisi Matemàtica II Formació bàsica 9,0 Segon semestre
20575 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 9,0 Segon semestre
20576 - Laboratori de Software i Problemes II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20592 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20309 - Introducció a la Geometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Primer semestre
20313 - Topologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20577 - Anàlisi Matemàtica III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Segon semestre
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0 Segon semestre
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0 Primer semestre
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20579 - Probabilitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20580 - Algorísmia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0 Segon semestre
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0 Segon semestre
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0 Segon semestre
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20581 - Estadística Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Treball de fi de grau 12,0 Anual
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0 Primer semestre
20333 - Història de les Matemàtiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20582 - Anàlisi de Dades Obligatòria 6,0 Primer semestre
20583 - Models Matemàtics de la Física Obligatòria 6,0 Primer semestre

Calendari i horaris

Disponible a partir del 15/07/2022