Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

20607. Introducció a l'Empresa (2024-25)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Optativa
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano English

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

 • Grup gran 9

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 13/03/2025; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 11:00; Lloc: EDAIJO03 -
   • Data: 13/03/2025; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 11:00; Lloc: EDAIJO04 -
   • Data: 13/03/2025; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 11:00; Lloc: EDAIJO01 -
   • Data: 28/04/2025; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 10:00; Lloc: EDAIJO03 -
   • Data: 28/04/2025; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 10:00; Lloc: EDAIJO04 -
   • Data: 28/04/2025; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 10:00; Lloc: EDAIJO01 -
   • Data: 29/05/2025; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 10:00; Lloc: EDAIJO03 -
   • Data: 29/05/2025; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 10:00; Lloc: EDAIJO04 -
   • Data: 29/05/2025; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 10:00; Lloc: EDAIJO01 -
   • Data: 27/06/2025; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; -
 • Grup gran 52

 • Grup gran 57

 • Grup mitjà M 91

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 9.
 • Grup mitjà M 571

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 57.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

 • Grup gran 57

 • Grup mitjà M 571

  • Idioma
   d'impartició
   Vegeu la guia docent
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prèvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents