Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica

366 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica a extingir.

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 372 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20570 - Anàlisi Matemàtica I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20571 - Àlgebra Lineal I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20572 - Fonaments de Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22393 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20574 - Anàlisi Matemàtica II Formació bàsica 9,0 Segon semestre
20575 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 9,0 Segon semestre
21752 - Fonaments de Física Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21756 - Introducció a l'Electrònica Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Primer semestre
20313 - Topologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20577 - Anàlisi Matemàtica III Obligatòria 6,0 Primer semestre
22354 - Programació Avançada Obligatòria 6,0 Primer semestre
22356 - Senyals i Sistemes Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Segon semestre
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20309 - Introducció a la Geometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0 Primer semestre
20579 - Probabilitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20580 - Algorísmia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21048 - Electrònica Digital Obligatòria 6,0 Primer semestre
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets Obligatòria 6,0 Primer semestre
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0 Segon semestre
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0 Segon semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatòria 6,0 Segon semestre
22360 - Propagació, Emissors i Receptors Obligatòria 6,0 Segon semestre
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21770 - Transmissió de Dades Obligatòria 6,0 Primer semestre
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatòria 6,0 Primer semestre
22651 - Modelització de Xarxes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0 Segon semestre
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0 Segon semestre
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20581 - Estadística Obligatòria 6,0 Segon semestre
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatòria 6,0 Segon semestre
Cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Període
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0 Primer semestre
20582 - Anàlisi de Dades Obligatòria 6,0 Primer semestre
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatòria 6,0 Primer semestre
22371 - Projectes Obligatòria 6,0 Primer semestre
22650 - Sistemes Electrònics Obligatòria 6,0 Primer semestre
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatòria 6,0 Segon semestre
22366 - Gestió de Xarxes Obligatòria 6,0 Segon semestre
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I Obligatòria 6,0 Segon semestre
22368 - Xarxes Multimèdia Obligatòria 6,0 Segon semestre
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
22652 - Desenvolupament d'Aplicacions Telemàtiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
Sisè curs
Nom Tipus Crèdits Període
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Treball de fi de grau 12,0 Anual
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica Treball de fi de grau 18,0 Anual
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0 Primer semestre
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Primer semestre