Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

22030. Pràcticum II (3-6) (2023-24)

Crèdits 24 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

 • Cal haver superat 90 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica, obligatòries i Pràctiques Externes de segon curs

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

 • GRUP 19, 2S

 • GRUP 13, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 8, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 21, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 2, 2S

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 14, 2S

 • GRUP 20, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 7, 2S

 • GRUP 22, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 9, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 17, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 18, 2S

 • GRUP 16, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 5, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 6, 2S

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent
 • GRUP 15, 2S

 • GRUP 4, 2S

 • GRUP 1, 2S, GEDI, GEI2

 • GRUP 12, 2S

 • GRUP 3, 2S

  • Idioma
   d'impartició
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Convocatòria única

 • GRUP 2, 2S

  • Idioma
   d'impartició
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents