Oferta

Grau de Fisioterąpia

240 crčdits - Facultat d'Infermeria i Fisioterąpia

Horari d'exąmens de l'any acadčmic 2023-24

Assignatura Grup Examen Observacions Localitzacions
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 5 23/01/2024
09:00 - 12:00
examen INT A-06
21375 - English for Health and Behavioural Sciences Grup gran 5 06/02/2024
16:00 - 19:00
examen INT A-06
21651 - Procediments Sanitaris Generals Grup gran 1 11/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06 INT A-06
21651 - Procediments Sanitaris Generals Grup gran 1 11/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06 INT A-05
21651 - Procediments Sanitaris Generals Grup gran 1 06/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i INT A-02 INT A-02
21651 - Procediments Sanitaris Generals Grup gran 1 06/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i INT A-02 INT A-01
21652 - Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 24/10/2023
16:00 - 18:00
examen parcial aules AA01 i AA02 edifici Jovellanos EDAA01
21652 - Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 24/10/2023
16:00 - 18:00
examen parcial aules AA01 i AA02 edifici Jovellanos EDAA02
21652 - Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 15/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules B-04 i A-11 Guillem Cifre. GCA11
21652 - Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 15/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules B-04 i A-11 Guillem Cifre. GCB4
21652 - Fķsica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 01/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-06
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 03/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-3a i SS-3b INT SS-03b
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 03/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-3a i SS-3b INT SS-03a
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 03/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01 i SS-02 INT SS-02
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 03/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01 i SS-02 INT SS-01
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 04/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-3a i SS-3b INT SS-03b
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 04/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-3a i SS-3b INT SS-03a
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 14/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-06
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 14/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-05
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnņstic per Imatge Grup gran 1 01/07/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-06
21655 - Afeccions Medicoquirśrgiques Grup gran 1 11/04/2024
15:00 - 17:00
examen parcial aules A3 i A4 edifici Guillem Cifre. GCA3
21655 - Afeccions Medicoquirśrgiques Grup gran 1 11/04/2024
15:00 - 17:00
examen parcial aules A3 i A4 edifici Guillem Cifre. GCA4
21655 - Afeccions Medicoquirśrgiques Grup gran 1 10/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
21655 - Afeccions Medicoquirśrgiques Grup gran 1 10/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
21655 - Afeccions Medicoquirśrgiques Grup gran 1 28/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-06
21657 - Procediments Generals en Fisioterąpia I Grup gran 1 18/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06 INT A-06
21657 - Procediments Generals en Fisioterąpia I Grup gran 1 18/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06 INT A-05
21657 - Procediments Generals en Fisioterąpia I Grup gran 1 06/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-05
21658 - Cinesiterąpia Grup gran 1 17/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06 INT A-06
21658 - Cinesiterąpia Grup gran 1 17/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06 INT A-05
21658 - Cinesiterąpia Grup gran 1 07/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-03a, SS-03b, SS-01 i SS-02 INT SS-03b
21658 - Cinesiterąpia Grup gran 1 07/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-03a, SS-03b, SS-01 i SS-02 INT SS-03a
21658 - Cinesiterąpia Grup gran 1 07/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-03a, SS-03b, SS-01 i SS-02 INT SS-02
21658 - Cinesiterąpia Grup gran 1 07/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-03a, SS-03b, SS-01 i SS-02 INT SS-01
21658 - Cinesiterąpia Grup gran 1 07/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-06
21660 - Fisioterąpia del Moviment Grup gran 1 07/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-06
21660 - Fisioterąpia del Moviment Grup gran 1 07/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-05
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Grup gran 1 03/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01 i SS-02 INT SS-02
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Grup gran 1 03/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01 i SS-02 INT SS-01
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Grup gran 1 04/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01 i SS-02 INT SS-02
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Grup gran 1 04/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01 i SS-02 INT SS-01
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Grup gran 1 07/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Grup gran 1 07/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
21661 - Procediments Generals en Fisioterąpia II Grup gran 1 26/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21662 - Salut Pśblica Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i INT A-02 INT A-02
21662 - Salut Pśblica Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i INT A-02 INT A-01
21662 - Salut Pśblica Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-06
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup gran 1 18/04/2024
15:00 - 17:00
Examen parcial aula ID04 edifici Beatriu de Pinós ID04
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup gran 1 03/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-3a i SS-3b INT SS-03b
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup gran 1 03/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-3a i SS-3b INT SS-03a
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup gran 1 10/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup gran 1 10/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup gran 1 28/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup petit 131 29/05/2024
11:30 - 14:30
examen parcial prąctic INT SS-03a
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup petit 132 29/05/2024
08:30 - 11:30
examen parcial prąctic INT SS-03a
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup petit 133 27/05/2024
18:00 - 21:00
examen parcial prąctic INT SS-03a
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup petit 134 27/05/2024
15:00 - 18:00
examen parcial prąctic INT SS-03a
21663 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia I Grup petit 135 30/05/2024
08:30 - 11:30
examen parcial prąctic INT SS-03a
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 05/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-03 i A-04 INT A-04
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 05/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-03 i A-04 INT A-03
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03b
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03a
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-02
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-01
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03b
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03a
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-02
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-01
21664 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia II Grup gran 1 01/07/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21665 - Fisioterąpia en Neurologia I Grup gran 1 31/05/2024
09:00 - 21:00
Examen prąctic INT SS-03b
21665 - Fisioterąpia en Neurologia I Grup gran 1 31/05/2024
09:00 - 21:00
Examen prąctic INT SS-03a
21665 - Fisioterąpia en Neurologia I Grup gran 1 31/05/2024
09:00 - 21:00
Examen prąctic INT SS-02
21665 - Fisioterąpia en Neurologia I Grup gran 1 31/05/2024
09:00 - 21:00
Examen prąctic INT SS-01
21665 - Fisioterąpia en Neurologia I Grup gran 1 06/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
21665 - Fisioterąpia en Neurologia I Grup gran 1 06/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
21665 - Fisioterąpia en Neurologia I Grup gran 1 27/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21667 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III Grup gran 1 10/01/2024
09:00 - 15:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02 i SS-03a. INT SS-02
21667 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III Grup gran 1 10/01/2024
09:00 - 15:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02 i SS-03a INT SS-01
21667 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III Grup gran 1 11/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT-05 i INT-06 INT A-06
21667 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III Grup gran 1 11/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT-05 i INT-06 INT A-05
21667 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia III Grup gran 1 31/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-06
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03b
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03a
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-02
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-01
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03b
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03a
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-02
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-01
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 12/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-06
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 12/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-05
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03b
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03a
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-02
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-01
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03b
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03a
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-02
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-01
21669 - Fisioterąpia Cardiorespiratņria Grup gran 1 02/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-06
21670 - Fisioterąpia en Neurologia II Grup gran 1 18/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-06
21670 - Fisioterąpia en Neurologia II Grup gran 1 18/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-05
21670 - Fisioterąpia en Neurologia II Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03b
21670 - Fisioterąpia en Neurologia II Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03a
21670 - Fisioterąpia en Neurologia II Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-02
21670 - Fisioterąpia en Neurologia II Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-01
21670 - Fisioterąpia en Neurologia II Grup gran 1 05/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-05
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Grup gran 1 04/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03b
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Grup gran 1 04/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03a
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Grup gran 1 04/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-02
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Grup gran 1 04/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-01
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Grup gran 1 06/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Grup gran 1 06/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
21673 - Fisioterąpia en Traumatologia, Ortopčdia i Reumatologia IV Grup gran 1 27/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21674 - Fisioterąpia en Neurologia III Grup gran 1 05/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
21674 - Fisioterąpia en Neurologia III Grup gran 1 05/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
21674 - Fisioterąpia en Neurologia III Grup gran 1 25/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21677 - Alimentació, Activitat Fķsica i Salut Grup gran 1 22/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21677 - Alimentació, Activitat Fķsica i Salut Grup gran 1 07/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21679 - Ergonomia Grup gran 1 19/03/2024
19:30 - 21:30
examen parcial INT A-05
21680 - Terąpies Complementąries Grup gran 1 22/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21680 - Terąpies Complementąries Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21685 - Tčcniques Propioceptives Grup gran 1 30/04/2024
19:30 - 21:30
examen parcial INT SS-03a
21685 - Tčcniques Propioceptives Grup gran 1 30/05/2024
19:30 - 21:30
examen parcial INT A-01
21686 - Tčcniques de Relaxació Grup gran 1 23/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21686 - Tčcniques de Relaxació Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
21692 - Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 05/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC (avaluació complementąria) aules A-01 i A-02 INT A-02
21692 - Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 05/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC (avaluació complementąria) aules A-01 i A-02 INT A-01
21692 - Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 25/06/2024
09:00 - 12:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINĄRIA. Examen aules A-01 i A-02 INT A-02
21692 - Fonaments d'Estadķstica Aplicada a les Cičncies de la Salut Grup gran 1 25/06/2024
09:00 - 12:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINĄRIA. Examen aules A-01 i A-02 INT A-01
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelčtic Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC sala actes Anselm Turmeda ATSAC
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelčtic Grup gran 1 07/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC GCC2
22761 - Anatomia General Grup gran 1 17/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06. INT A-06
22761 - Anatomia General Grup gran 1 17/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-05 i INT A-06. INT A-05
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 02/11/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC4
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 02/11/2023
15:00 - 17:00
examen parcial aules C3 i C4 edifici Guillem Cifre. GCC3
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 10/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-06
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 10/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-05 i A-06 INT A-05
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 31/01/2024
09:00 - 12:00
Primer parcial aules A-05 i A-06 INT A-06
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 31/01/2024
09:00 - 12:00
Primer parcial aules A-05 i A-06 INT A-05
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 12:00
Segon parcial aules A-05 i A-06 INT A-06
22762 - Fisiologia Humana Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 12:00
Segon parcial aules A-05 i A-06 INT A-05
22763 - Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia Grup gran 1 06/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC segon parcial aules A-05 i A-06 INT A-06
22763 - Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia Grup gran 1 06/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC segon parcial aules A-05 i A-06 INT A-05
22763 - Cičncies Psicosocials Aplicades a la Fisioterąpia Grup gran 1 26/06/2024
09:00 - 12:00
Recuperació primer parcial INT A-06
22764 - Legislació Sanitąria Grup gran 1 04/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
22764 - Legislació Sanitąria Grup gran 1 04/06/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
22764 - Legislació Sanitąria Grup gran 1 25/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-04
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 08/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i A-02 INT A-02
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 08/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i A-02 INT A-01
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03b
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03a
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-02
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-01
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03b
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03a
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-02
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-01
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 02/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03b
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-03a
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-02
22765 - Valoració en Fisioterąpia Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-3a i SS-3b INT SS-01
22766 - Čtica en Cičncies de la Salut Grup gran 1 17/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i INT A-02 INT A-02
22766 - Čtica en Cičncies de la Salut Grup gran 1 17/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules INT A-01 i INT A-02 INT A-01
22766 - Čtica en Cičncies de la Salut Grup gran 1 07/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
22767 - Fonaments de Fisioterąpia Grup gran 1 15/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN aules INT A-01 i INT A-02 INT A-02
22767 - Fonaments de Fisioterąpia Grup gran 1 15/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN aules INT A-01 i INT A-02 INT A-01
22767 - Fonaments de Fisioterąpia Grup gran 1 31/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN INT A-02
22768 - Fisioterąpia Comunitąria Grup gran 1 10/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN aules A-03 i A-04 INT A-04
22768 - Fisioterąpia Comunitąria Grup gran 1 10/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN aules A-03 i A-04 INT A-03
22768 - Fisioterąpia Comunitąria Grup gran 1 28/06/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN INT A-04
22769 - Fisioterąpia Uroginecolņgica Grup gran 1 29/09/2023
12:30 - 13:30
examen parcial aules A05 i A06 Interdepartamental. INT A-06
22769 - Fisioterąpia Uroginecolņgica Grup gran 1 29/09/2023
12:30 - 13:30
examen parcial aules A-05 i A06 Interdepartamental. INT A-05
22769 - Fisioterąpia Uroginecolņgica Grup gran 1 24/11/2023
13:30 - 14:30
examen parcial aules A-03 i A-04 edifici Interdepartamental. INT A-04
22769 - Fisioterąpia Uroginecolņgica Grup gran 1 24/11/2023
13:30 - 14:30
examen parcial aules A-03 i A-04 edifici Interdepartamental. INT A-03
22769 - Fisioterąpia Uroginecolņgica Grup gran 1 22/12/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A-01 i A-02 edifici Interdepartamental. INT A-02
22769 - Fisioterąpia Uroginecolņgica Grup gran 1 22/12/2023
11:30 - 13:30
examen parcial aules A-01 i A-02 edifici Interdepartamental. INT A-01
22770 - Fisioterąpia en Gerontologia Grup gran 1 20/10/2023
17:00 - 19:00
examen parcial INT A-05
22770 - Fisioterąpia en Gerontologia Grup gran 1 15/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
22770 - Fisioterąpia en Gerontologia Grup gran 1 15/01/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
22770 - Fisioterąpia en Gerontologia Grup gran 1 06/02/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
22771 - Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut Grup gran 1 14/12/2023
12:30 - 14:30
examen parcial INT A-01
22771 - Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut Grup gran 1 21/12/2023
12:30 - 14:30
examen parcial INT A-01
22771 - Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut Grup gran 1 12/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA aules INT-05 i INT-06 INT A-06
22771 - Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut Grup gran 1 12/01/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ COMPLEMENTARIA aules INT-05 i INT-06 INT A-05
22771 - Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut Grup gran 1 05/02/2024
16:00 - 19:00
AVALUACIÓ EXTRAORDINĄRIA INT A-06
22772 - Bases Metodolņgiques de la Investigació Grup gran 1 14/06/2024
10:00 - 13:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-02
22772 - Bases Metodolņgiques de la Investigació Grup gran 1 14/06/2024
10:00 - 13:00
EXAMEN TEŅRIC aules A-01 i A-02 INT A-01
22772 - Bases Metodolņgiques de la Investigació Grup gran 1 01/07/2024
09:00 - 12:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
22778 - Fisioterąpia Esportiva Grup gran 1 23/05/2024
15:30 - 17:30
examen parcial INT A-06
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Grup gran 1 18/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Grup gran 1 19/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03b
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Grup gran 1 19/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-03a
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Grup gran 1 19/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-02
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Grup gran 1 19/01/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN PRĄCTIC laboratoris SS-01, SS-02, SS-03a i SS-03b INT SS-01
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical Grup gran 1 05/02/2024
16:00 - 19:00
EXAMEN TEŅRIC INT A-01