Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22762. Fisiologia Humana (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Formació bàsica
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 1

  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 02/11/2023; Hora d'inici: 15:00; Hora de fi: 17:00; Lloc: GCC4 - examen parcial aules C3 i C4 edifici Guillem Cifre.
   • Data: 02/11/2023; Hora d'inici: 15:00; Hora de fi: 17:00; Lloc: GCC3 - examen parcial aules C3 i C4 edifici Guillem Cifre.
   • Data: 10/01/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: INT A-06 - EXAMEN TEÒRIC aules A-05 i A-06
   • Data: 10/01/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: INT A-05 - EXAMEN TEÒRIC aules A-05 i A-06
   • Data: 31/01/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: INT A-06 - Primer parcial aules A-05 i A-06
   • Data: 31/01/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: INT A-05 - Primer parcial aules A-05 i A-06
   • Data: 05/02/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: INT A-06 - Segon parcial aules A-05 i A-06
   • Data: 05/02/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: INT A-05 - Segon parcial aules A-05 i A-06
 • Grup mitjà X 121

 • Grup mitjà X 122

 • Grup mitjà X 123

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents