Oferta

Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

Horari d'exàmens de l'any acadèmic 2023-24

Assignatura Grup Examen Observacions Localitzacions
21000 - Matemàtiques I Grup gran 1 07/11/2023
08:30 - 10:30
Avaluació parcial RLA11
21000 - Matemàtiques I Grup gran 1 12/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA1
21000 - Matemàtiques I Grup gran 1 02/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21001 - Física General I Grup gran 1 14/11/2023
08:30 - 10:30
Avaluació parcial RLA11
21001 - Física General I Grup gran 1 22/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21001 - Física General I Grup gran 1 07/02/2024
08:30 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21002 - Química I Grup gran 1 31/10/2023
08:30 - 10:30
Avaluació parcial RLA11
21002 - Química I Grup gran 1 10/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21002 - Química I Grup gran 1 31/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA11
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Grup gran 1 24/10/2023
08:30 - 10:30
Avaluació parcial RLA11
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Grup gran 1 28/11/2023
08:30 - 10:30
Avaluació parcial RLA11
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Grup gran 1 16/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA1
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21004 - Física Assistida per Ordinador Grup gran 1 18/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21004 - Física Assistida per Ordinador Grup gran 1 06/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA11
21006 - Física General II Grup gran 1 09/04/2024
08:30 - 10:30
MOA10
21006 - Física General II Grup gran 1 31/05/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21006 - Física General II Grup gran 1 25/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària GMA17
21007 - Química II Grup gran 1 16/04/2024
08:30 - 10:30
MOA10
21007 - Química II Grup gran 1 07/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària
21007 - Química II Grup gran 1 28/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA11
21008 - Laboratori de Física General Grup mitjà X 101 19/03/2024
12:10 - 15:20
Recuperació i Examen MOLAB09
21008 - Laboratori de Física General Grup mitjà X 101 21/05/2024
12:10 - 15:20
EXAMEN MOLAB09
21008 - Laboratori de Física General Grup mitjà X 102 20/03/2024
12:10 - 15:20
Recuperació i Examen MOLAB09
21008 - Laboratori de Física General Grup mitjà X 102 22/05/2024
12:10 - 15:20
EXAMEN MOLAB09
21008 - Laboratori de Física General Grup mitjà X 103 21/03/2024
12:10 - 15:20
Recuperació i Examen MOLAB09
21008 - Laboratori de Física General Grup mitjà X 103 23/05/2024
12:10 - 15:20
EXAMEN MOLAB09
21008 - Laboratori de Física General Grup gran 1 03/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21008 - Laboratori de Física General Grup gran 1 26/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21009 - Càlcul Vectorial Grup gran 1 14/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària
21009 - Càlcul Vectorial Grup gran 1 01/07/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA11
21010 - Equacions Diferencials I Grup gran 1 30/10/2023
08:30 - 10:40
Avaluació parcial RLA16
21010 - Equacions Diferencials I Grup gran 1 23/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA10
21010 - Equacions Diferencials I Grup gran 1 07/02/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària GMA19
21011 - Mecànica Clàssica Grup gran 1 13/11/2023
08:30 - 10:40
Avaluació parcial RLA1
21011 - Mecànica Clàssica Grup gran 1 17/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21011 - Mecànica Clàssica Grup gran 1 05/02/2024
16:00 - 20:30
Avaluació extraordinària MOA10
21012 - Termodinàmica Grup gran 1 23/10/2023
08:30 - 10:40
Avaluació parcial RLA16
21012 - Termodinàmica Grup gran 1 09/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA10
21012 - Termodinàmica Grup gran 1 31/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA10
21013 - Circuits Elèctrics Grup gran 1 06/11/2023
08:30 - 10:40
Avaluació parcial RLA1
21013 - Circuits Elèctrics Grup gran 1 19/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21013 - Circuits Elèctrics Grup gran 1 06/02/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA10
21014 - Variable Complexa Grup gran 1 20/11/2023
08:30 - 10:40
Avaluació parcial RLA1
21014 - Variable Complexa Grup gran 1 15/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA11
21014 - Variable Complexa Grup gran 1 01/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21015 - Equacions Diferencials II Grup gran 1 18/03/2024
08:30 - 10:30
MOA1
21015 - Equacions Diferencials II Grup gran 1 10/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària GMA17
21015 - Equacions Diferencials II Grup gran 1 28/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA11
21016 - Mecànica Analítica Grup gran 1 15/04/2024
08:30 - 10:30
MOA1
21016 - Mecànica Analítica Grup gran 1 30/05/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA10bis
21016 - Mecànica Analítica Grup gran 1 25/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA4
21017 - Òptica Grup gran 1 25/03/2024
08:30 - 10:30
MOA10bis
21017 - Òptica Grup gran 1 05/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA11
21017 - Òptica Grup gran 1 27/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA10
21018 - Física Experimental I Grup gran 1 19/03/2024
12:00 - 14:00
EXAMEN MOA11
21018 - Física Experimental I Grup gran 1 20/03/2024
12:00 - 14:00
EXAMEN MOA11
21018 - Física Experimental I Grup gran 1 24/05/2024
08:30 - 10:30
MOA10
21018 - Física Experimental I Grup gran 1 24/05/2024
11:00 - 13:30
MOA10
21018 - Física Experimental I Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10bis
21018 - Física Experimental I Grup gran 1 02/07/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA10
21019 - Instrumentació Electrònica Grup gran 1 22/04/2024
08:30 - 10:30
MOA1
21019 - Instrumentació Electrònica Grup gran 1 03/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA11
21019 - Instrumentació Electrònica Grup gran 1 01/07/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA10
21020 - Electromagnetisme I Grup gran 1 02/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA11
21020 - Electromagnetisme I Grup gran 1 10/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21020 - Electromagnetisme I Grup gran 1 31/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21021 - Física de Medis Continus Grup gran 1 16/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA10
21021 - Física de Medis Continus Grup gran 1 22/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA11
21021 - Física de Medis Continus Grup gran 1 07/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10bis
21022 - Física Quàntica Grup gran 1 23/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA11
21022 - Física Quàntica Grup gran 1 18/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21022 - Física Quàntica Grup gran 1 06/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21023 - Espais de Funcions Grup gran 1 09/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA11
21023 - Espais de Funcions Grup gran 1 16/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA11
21023 - Espais de Funcions Grup gran 1 05/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10bis
21024 - Física Computacional Grup gran 1 12/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21024 - Física Computacional Grup gran 1 02/02/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA10
21025 - Electromagnetisme II Grup gran 1 21/03/2024
08:30 - 10:30
MOA10bis
21025 - Electromagnetisme II Grup gran 1 05/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació Complementària MOA10bis
21025 - Electromagnetisme II Grup gran 1 27/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10
21026 - Física Estadística Grup gran 1 18/04/2024
08:30 - 10:30
MOA1
21026 - Física Estadística Grup gran 1 03/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària
21026 - Física Estadística Grup gran 1 26/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10bis
21027 - Mecànica Quàntica Grup gran 1 11/04/2024
08:30 - 10:30
MOA1
21027 - Mecànica Quàntica Grup gran 1 14/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA11
21027 - Mecànica Quàntica Grup gran 1 01/07/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA4
21028 - Física Experimental II Grup gran 1 07/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA10
21028 - Física Experimental II Grup gran 1 28/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA16
21029 - Física de l'Estat Sòlid Grup gran 1 03/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA10
21029 - Física de l'Estat Sòlid Grup gran 1 23/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21029 - Física de l'Estat Sòlid Grup gran 1 07/02/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària GMA17
21030 - Física Atòmica i Molecular Grup gran 1 27/10/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA10
21030 - Física Atòmica i Molecular Grup gran 1 19/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21030 - Física Atòmica i Molecular Grup gran 1 06/02/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA4
21031 - Mecànica Estadística Grup gran 1 17/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA10
21031 - Mecànica Estadística Grup gran 1 17/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21031 - Mecànica Estadística Grup gran 1 05/02/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA4
21032 - Electrònica Física Grup gran 1 12/04/2024
15:00 - 17:00
MOA10
21032 - Electrònica Física Grup gran 1 04/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA10bis
21032 - Electrònica Física Grup gran 1 01/07/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA3
21033 - Física Nuclear i de Partícules Grup gran 1 19/04/2024
15:00 - 17:00
MOA10
21033 - Física Nuclear i de Partícules Grup gran 1 10/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21033 - Física Nuclear i de Partícules Grup gran 1 27/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA13
21038 - Electromagnetisme Aplicat Grup gran 1 07/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA3
21038 - Electromagnetisme Aplicat Grup gran 1 26/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA13
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions Grup gran 1 10/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA10
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions Grup gran 1 09/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA8
21039 - Fotònica: Làsers i Aplicacions Grup gran 1 31/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA2
21044 - Càlcul Tensorial i Grups Grup gran 1 31/05/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10bis
21044 - Càlcul Tensorial i Grups Grup gran 1 25/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA2
21045 - Astrofísica Grup gran 1 20/10/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA10
21045 - Astrofísica Grup gran 1 01/12/2023
12:00 - 14:00
Avaluació parcial MOA11
21045 - Astrofísica Grup gran 1 11/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA15
21045 - Astrofísica Grup gran 1 01/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA14
21047 - Econofísica Grup gran 1 06/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10
21047 - Econofísica Grup gran 1 25/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA14
21049 - Física de l'Atmosfera Grup gran 1 15/01/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA7
21049 - Física de l'Atmosfera Grup gran 1 01/02/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA5
21052 - Física Mèdica Grup gran 1 24/11/2023
15:00 - 17:00
Avaluació parcial MOA10
21052 - Física Mèdica Grup gran 1 12/01/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA7
21052 - Física Mèdica Grup gran 1 02/02/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA14
21053 - Nanoestructures Grup gran 1 30/05/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA4
21053 - Nanoestructures Grup gran 1 02/07/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA9
21054 - Oceanografia Física Grup gran 1 29/05/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA15
21054 - Oceanografia Física Grup gran 1 02/07/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA12
21055 - Relativitat i Cosmologia Grup gran 1 06/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació complementària MOA7
21055 - Relativitat i Cosmologia Grup gran 1 28/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA6
21058 - Matemàtiques II Grup gran 1 26/03/2024
08:30 - 10:30
MOA1
21058 - Matemàtiques II Grup gran 1 05/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació Complementària MOA11
21058 - Matemàtiques II Grup gran 1 27/06/2024
09:00 - 13:00
Avaluació extraordinària MOA10bis
21155 - English for Science Grup gran 1 03/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació complementària MOA10bis
21155 - English for Science Grup gran 1 26/06/2024
16:00 - 20:00
Avaluació extraordinària MOA14