Grau de Física

240 crèdits - Facultat de Ciències

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 276 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21000 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21001 - Física General I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21002 - Química I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21003 - Anàlisi de Dades Experimentals Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21004 - Física Assistida per Ordinador Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21006 - Física General II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21007 - Química II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21008 - Laboratori de Física General Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21009 - Càlcul Vectorial Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21058 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21010 - Equacions Diferencials I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21011 - Mecànica Clàssica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21012 - Termodinàmica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21013 - Circuits Elèctrics Obligatòria 6,0 Primer semestre
21014 - Variable Complexa Obligatòria 6,0 Primer semestre
21015 - Equacions Diferencials II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21016 - Mecànica Analítica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21017 - Òptica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21018 - Física Experimental I Obligatòria 6,0 Segon semestre
21019 - Instrumentació Electrònica Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21020 - Electromagnetisme I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21021 - Física de Medis Continus Obligatòria 6,0 Primer semestre
21022 - Física Quàntica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21023 - Espais de Funcions Obligatòria 6,0 Primer semestre
21024 - Física Computacional Obligatòria 6,0 Primer semestre
21025 - Electromagnetisme II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21026 - Física Estadística Obligatòria 6,0 Segon semestre
21027 - Mecànica Quàntica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21028 - Física Experimental II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21029 - Física de l'Estat Sòlid Obligatòria 6,0 Primer semestre
21030 - Física Atòmica i Molecular Obligatòria 6,0 Primer semestre
21031 - Mecànica Estadística Obligatòria 6,0 Primer semestre
21032 - Electrònica Física Obligatòria 6,0 Segon semestre
21033 - Física Nuclear i de Partícules Obligatòria 6,0 Segon semestre
21034 - Treball de Fi de Grau de Física Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre