Grau de Farmàcia

300 crèdits - Facultat de Ciències

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 60 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22800 - Química General Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22801 - Física Aplicada a Farmàcia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22802 - Matemàtiques i Estadística Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22803 - Biologia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22804 - Legislació i Deontologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
22805 - Química Inorgànica Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22806 - Bioquímica I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22807 - Botànica Farmacèutica Obligatòria 6,0 Segon semestre
22808 - Parasitologia Obligatòria 6,0 Segon semestre
22809 - Microbiologia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22810 - Fisicoquímica Formació bàsica 6,0
22811 - Química Orgànica Formació bàsica 6,0
22812 - Química Analítica Aplicada Formació bàsica 6,0
22813 - Bioquímica II Formació bàsica 6,0
22814 - Fisiologia I Formació bàsica 6,0
22815 - Ampliació de Química Orgànica Obligatòria 6,0
22816 - Fisiologia II Formació bàsica 6,0
22817 - Immunologia Obligatòria 6,0
22818 - Bromatologia Obligatòria 6,0
22819 - Anàlisis Microbiològiques i Parasitològiques Obligatòria 6,0
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22820 - Química Farmacèutica I Obligatòria 6,0
22821 - Estadística Aplicada Obligatòria 6,0
22822 - Biofarmàcia i Farmacocinètica Obligatòria 6,0
22823 - Fisiologia III Obligatòria 6,0
22824 - Nutrició Obligatòria 6,0
22825 - Anàlisi i Determinació Estructural de Fàrmacs i Productes Farmacèutics Obligatòria 6,0
22826 - Química Farmacèutica II Obligatòria 6,0
22827 - Tecnologia Farmacèutica I Obligatòria 6,0
22828 - Farmacologia I Obligatòria 6,0
22829 - Fisiopatologia Obligatòria 6,0
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22830 - Laboratori de Química Farmacèutica Obligatòria 6,0
22831 - Farmacognòsia i Fitoteràpia Obligatòria 6,0
22832 - Tecnologia Farmacèutica II Obligatòria 6,0
22833 - Farmacologia II Obligatòria 6,0
22834 - Hematologia i Bioquímica Clínica Obligatòria 6,0
22835 - Tecnologia Farmacèutica III Obligatòria 6,0
22836 - Farmacologia III Obligatòria 6,0
22837 - Toxicologia Obligatòria 6,0
Cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Període
22838 - Atenció Farmacèutica i Farmàcia Hospitalària Obligatòria 6,0
22839 - Salut Pública Obligatòria 6,0
22840 - Informació i Gestió Farmacèutica Obligatòria 6,0
22841 - Pràctiques Acadèmiques Externes de Farmàcia Pràctiques Acadèmiques Externe 24,0
22842 - Treball de Fi de Grau de Farmàcia Pràctiques Acadèmiques Externe 6,0

Calendari i horaris