Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Nou pla d'estudis. Podràs cursar els itineraris:
  • Ciberseguretat
  • Disseny i desplegament de xarxes

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 288 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22350 - Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22351 - Introducció a la Telemàtica Obligatòria 6,0 Primer semestre
22393 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22661 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21752 - Fonaments de Física Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21756 - Introducció a l'Electrònica Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22352 - Càlcul II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22353 - Computadors i Sistemes Operatius Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22357 - Fonaments de Xarxes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21048 - Electrònica Digital Obligatòria 6,0 Primer semestre
22354 - Programació Avançada Obligatòria 6,0 Primer semestre
22355 - Probabilitat i Processos Aleatoris Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22356 - Senyals i Sistemes Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22359 - Xarxes d'Àrea Local i Intranets Obligatòria 6,0 Primer semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Obligatòria 6,0 Segon semestre
22358 - Xarxes d'Operadora Obligatòria 6,0 Segon semestre
22360 - Propagació, Emissors i Receptors Obligatòria 6,0 Segon semestre
22361 - Microprocessadors i Microcontroladors Obligatòria 6,0 Segon semestre
22363 - Arquitectura i Interconnexió de Xarxes Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21770 - Transmissió de Dades Obligatòria 6,0 Primer semestre
22362 - Enginyeria de Software i Bases de Dades Obligatòria 6,0 Primer semestre
22364 - Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa Obligatòria 6,0 Primer semestre
22650 - Sistemes Electrònics Obligatòria 6,0 Primer semestre
22651 - Modelització de Xarxes Obligatòria 6,0 Primer semestre
22366 - Gestió de Xarxes Obligatòria 6,0 Segon semestre
22367 - Instal·lacions de Telecomunicació I Obligatòria 6,0 Segon semestre
22368 - Xarxes Multimèdia Obligatòria 6,0 Segon semestre
22370 - Seguretat en Xarxes Telemàtiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
22652 - Desenvolupament d'Aplicacions Telemàtiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22376 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Telemàtica Treball de fi de grau 18,0 Anual
22371 - Projectes Obligatòria 6,0 Primer semestre
22373 - Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics Obligatòria 6,0 Primer semestre
22375 - Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació Obligatòria 6,0 Primer semestre