Grau d'Història

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 330 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20201 - Introducció a les Comunitats Prehistòriques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20202 - Societats i Cultures en l'Edat Antiga Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20203 - Societats i Cultures en l'Edat Mitjana Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20204 - El Món Mediterrani en l'Edat Contemporània Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20205 - Prehistòria I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20206 - Història de l'Antic Orient Obligatòria 6,0 Primer semestre
20207 - Història Medieval Universal de l'Alta Edat Mitjana Obligatòria 6,0 Primer semestre
20208 - Història Universal de l'Alta Edat Moderna Obligatòria 6,0 Primer semestre
20209 - Història Contemporània Universal Obligatòria 6,0 Primer semestre
20210 - Prehistòria II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20211 - Història Antiga de Grècia Obligatòria 6,0 Segon semestre
20212 - Història Medieval Universal de la Baixa Edat Mitjana Obligatòria 6,0 Segon semestre
20213 - Història del Segle XVIII Obligatòria 6,0 Segon semestre
20214 - Història del Món Actual Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20215 - Prehistòria de l'Edat del Bronze Obligatòria 6,0 Primer semestre
20216 - Història Antiga de Roma Obligatòria 6,0 Primer semestre
20217 - Història de l'Alta Edat Mitjana d'Espanya Obligatòria 6,0 Primer semestre
20218 - Història Moderna d'Espanya Obligatòria 6,0 Primer semestre
20219 - Història Contemporània d'Espanya fins a 1939 Obligatòria 6,0 Primer semestre
20220 - Prehistòria de l'Edat del Ferro Obligatòria 6,0 Segon semestre
20221 - Història Antiga d'Espanya Obligatòria 6,0 Segon semestre
20222 - Història de la Baixa Edat Mitjana d'Espanya Obligatòria 6,0 Segon semestre
20223 - Història Contemporània d'Espanya des de 1939 fins a l'Actualitat Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20224 - Arqueologia Prehistòrica Obligatòria 6,0 Primer semestre
20225 - Epigrafia i Numismàtica en el Món Antic Obligatòria 6,0 Primer semestre
20226 - Paleografia i Diplomàtica Obligatòria 6,0 Primer semestre
20227 - Mètodes i Tècniques del Treball Històric (Antic Règim) Obligatòria 6,0 Segon semestre
20228 - Tendències Historiogràfiques en l'Edat Contemporània (Teories, Fonts i Mètodes) Obligatòria 6,0 Segon semestre
20229 - Treball de Fi de Grau d'Història Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre