Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

22328. Treball de Fi de Grau d'Educació Social (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 28/07/2023

Prerequisits

 • Cal haver superat 150 crèdits del conjunt d'?_?assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i Pràctiques Externes
 • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'?_?assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents

Treballs de Fi de Grau

 • 'Diversagente'. Propuesta de intervención sobre diversidad sexual y de género en el programa Obert.
 • INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN LA PROSTITUCIÓ FEMENINA: PAPER DE LES EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS.
 • LOS EFECTOS DE LAS NORMAS TRADICIONALES DE GÉNERO EN LOS VIDEOJUEGOS: LA BRECHA DE GÉNERO ANÁLISIS DESDE LA EDUCACIÓN SOCIAL.
 • MONOMARENTALIDAD UNA REALIDAD CRECIENTE.
 • TRAJECTÒRIES D'ÈXIT DELS MENORS ESTRANGERS NO ACOMPANYATS.
 • "Cómo influye la sexualidad en la calidad de vida de la gente mayor. "
 • "El Síndrome del Burnout en los Educadores Sociales, su efecto en la autoeficacia y el mindfulness estrategia de intervención "
 • "L'esport com a instrument integrador i socialitzador en joves d'edats entre 6 i 12 anys "
 • "OCI INCLUSIU I DIVERSITAT FUNCIONAL A MALLORCA"
 • AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL Y CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN JÓVENES.
 • CONSECUENCIAS EMOCIONALES, COMPORTAMENTALES Y FISIOLÓGICAS EN MENORES REFUGIADOS DE GUERRA EXPUESTOS A EVENTOS TRAUMÁTICOS.
 • Cuidadors amb problemàtica de consum. Impacte familiar amb infants i joves
 • Edadismo hacia las personas mayores
 • EL EJERCICIO DE LA MONOMARENTALIDAD: ACTITUDES Y PERCEPCIONES DE LAS MADRES ANTE LA CRIANZA EN SOLITARIO.
 • El fenomen de l'associacionisme a l'estat espanyol i les Illes Balears
 • El maltractament infantil en relació a conductes delictives futures.
 • El papel de la educación social en el ámbito de la salud mental. Un análisis de la perspectiva de los educadores sociales y de las personas usuarias del programa de Salud Mental del GREC.
 • El papel de las personas con diversidad funcional en el cine a lo largo de la historia.
 • El proceso migratorio de los/las Menores Extranjeros/as No Acompañados/as en las Islas Baleares.
 • Esport i activitat fisica com a factor resilient aplicat a menors infractors i la seva rehabilitació.
 • Evaluación de la necesidad de la figura del educador/a social en el centro de acogida "Casa de Familia"
 • Evolució històrica del tractament de la delinqüència de menors a Mallorca, entre l'any 1900 i l'actualitat
 • Evolució històrica i sociològica de l'adopció a Espanya
 • Homeshare -Intercambio generacional.
 • Intervención socioeducativa sobre nuevas tecnologías: la “nueva normalidad” entre adicción y desconexión
 • Investigació sobre l'aplicació de la Teràpia assistida amb animals en persones amb trastorn depressiu.
 • L'EDUCACIÓ EMOCIONAL COM A EINA PER A LA PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR EN ADOLESCENTS
 • L'educació social com a eina per a fer front a les desigualtats produides per la globalització
 • L'esport com a eina per al desenvolupament positiu en adolescents en risc d'exclusió social
 • L'ús de l'art com a eina terapèutica en les persones majors.
 • LA EDUCACIÓN EMOCIONAL DE MENORES EN ENTORNOS VULNERABLES
 • LA EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN LA SOCIEDAD
 • LA FIGURA DE L'EDUCADOR/A SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA INSERCIÓ SOCIOLABORAL DEL JOVENT EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
 • LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN SOCIAL
 • LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE EN EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES
 • La inclusió i l'atenció integral a les persones amb diversitat funcional en el servei d'accolliment residencial bàsic
 • LA INFLUÈNCIA DE LA INTERSECCIONALITAT EN EL PROCÉS D'INTEGRACIÓ SOCIAL I INSERCIÓ LABORAL DE LES DONES MIGRADES
 • La prevención del abuso sexual infantil en el ámbito del ocio y el tiempo libre: propuesta didáctica
 • La sexualitat de la diversitat funcional.
 • LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON CABALLOS, EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y EL BIENESTAR EMOCIONAL. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA
 • Les dificultats de l' asperger al sistema educatiu
 • Maria Mayol Colom y "El Foment de Cultura de la Dona"
 • MENORS MIGRANTS SENSE ACOMPANYAMENT FAMILIAR. OPORTUNITATS DE CANVI I EL PAPER DE L'EDUCACIÓ SOCIAL
 • Prevención del consumo de drogas en adolescentes de entre 14 y 18 años: propuesta de intervención desde el ámbito familiar
 • Problemes de salut mental de les persones majors arrel de la propagació de la Covid-19
 • Proceso migratorio y duelo.
 • PROPOSTA PER A TRACTAR LES TIC'S EN PERSONES MAJORS
 • Propuesta de Evaluación: Mindfulness en Adolescentes Residentes en Centros de Menores de Protección.
 • PROYECTO DE INTERVENCIÓN: DESARROLLO COGNITIVO, CONDUCTUAL Y SOCIAL. SÍNDROME X FRÁGIL Y EL PROYECYO INèDITHOS.
 • Revisión bibliográfica de programas de intervención y/o prevención contra el acoso escolar en centros educativos de España
 • Revisió sistemàtica sobre les actuacions dels testimonis en situacions de Bullying
 • Salud mental en víctimas de violencia de género
 • Salut mental i adolescència. El suïcidi juvenil
 • Suïcidi juvenil a Espanya: evolució històrica
 • Transexualidad, transgénero y educación: una revisión sistemática.
 • Trastorn de l'espectre autista (TEA): conseqüències de l'assetjament escolar.
 • Trayectorías de vida de jóvenes inmigrantes extutelados "JIEX" en las Islas Baleares.
 • VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA VIOLENCIA HACIA LOS MENORES DENTRO DEL ÁMBITO FAMILIAR
 • "Educació afectivosexual per adolescents amb conductes sexuals de risc. Proposta de disseny d'un programa."
 • "El trabajo del apego en menores dentro del sistema de protección con medida de acogimiento y/o adopción"
 • "Percepción de la violencia obstétrica de la población mallorquina"
 • Actitudes hacia la muerte de las personas mayores y los profesionales de la salud tras la COVID-19.
 • Adicciones en la vida adulta
 • Anàlisi de la importància de l'Educació Emocional en infants amb Necessitats Educatives Especials
 • Anàlisi de la situació de la dona marroquina reagrupada. El cas dels municipis de Sa Pobla i Lloseta
 • Análisis del rap español en la reproducción de estereotipos y roles de género.
 • Beneficios de la musicoterapia como tratamiento no farmacológico complementario en personas mayores diagnosticadas con Alzheimer en el campo de la Educación Social.
 • Ciudades educadoras
 • DarTEA Conocer el arte como forma de expresión para las personas con TEA
 • Dona i mitjans de comunicació. Una mirada analítica i crítica des de l'educació social.
 • Educació afectiva sexual en persones amb diversitat funcional intel·lectual
 • Efectividad de los programas de prevención existentes sobre el consumo de sustancias en la Educación Secundaria Obligatoria española
 • El cine como recurso socioeducativo para la prevención en drogodependencias
 • El enfoque de la intervención familiar en los centros de protección a la infancia
 • El impacto de la violencia y la intervención socioeducativa con menores víctimas de violencia de género
 • Factors que influeixen en la violència de gènere en les relacions afectives entre els dolescents espanyols.
 • Influència a l'adolescència del consum de pornografia hegemònica: concepció i vivència de la sexualitat
 • Intervención en familias y menores con TEA
 • La COVID-19 i l'addicció o el mal ús dels videojocs en la població adolescent de Capdepera
 • La enseñanza en tiempos de COVID-19. Un análisis de la aplicación de las TIC en el ámbito educativo
 • LA PROBLEMÁTICA DEL “NO RETORNO” EN LOS CENTROS DE JUSTICIA JUVENIL
 • La red intergeneracional y la influencia de la COVID-19
 • Las Nuevas Tecnologías como adicciones del Siglo XXI en la etapa de la adolescencia
 • Los programas de prevención de delincuencia juvenil y la intervención socioeducativa con adolescentes
 • Mujeres mayores y violencia de género: análisis de situación
 • Participació social i diversitat funcional
 • PIT ART L'art com eina d'intervenció socioeducativa amb dones amb càncer de mama
 • Pràctiques culturals que vulneren els drets humans de les dones.
 • Proposta d'intervenciósobre educació sexual integral per a adolescents i joves estrangers no acompanyats residents al centre de protecció Norai
 • Proyecto Socioeducativo de Animación Sociocultural en la Fundación Sant Joan de Déu Servicios Sociales Mallorca (FSJD)
 • Te escuchamos: Una propuesta de intervención socioeducativa a través de un proyecto participativo y comunitario en el ámbito del ocio y tiempo libre
 • Trajectòries de dones cap a la inclusió social
 • Una mirada feminista a les drogodependències.
 • Un análisis sobre la realidad del alumnado con (dis)capacidad en el sistema educativo.
 • Violència de gènere: anàlisi dels programes d'intervenció amb homes agressors
 • ¿Estamos ante la deconstrucción de la masculinidad hegemónica?
 • Adicción a las nuevas tecnologías y programas de prevención para adolescentes y jóvenes
 • Adolescentes e instagram
 • Alternativas a las prácticas externas frente al COVID-19. Cuarto grado de educación social presencial. Promoción 2019-2020
 • Análisis y propuestas de las competencias y funciones del educador/a social en centros residenciales de mayores
 • Aumento de autoestima y mejora de las habilidades sociales de los menores del programa Quart Creixent de la Fundación Natzaret
 • Discapacidad intelectual, la Planificación Centrada en la Persona. Una mirada a Amadip Esment Fundació y su modelo de viviendas
 • Dona i abandonasen escolar primerenc: una analisi qualitativa de les seles percepcions
 • Elaboración de una propuesta de evaluación del programa del casal de barrio Joan Alcover de Palma
 • El mito del amor romántico enla adolescencia: revisión de programas y buenas prácticas
 • El Tècnic d’intervenció sociocomunitària en entorns amb una elevada diversitat cultural i social
 • Envejecimiento activo: Beneficios del ocio en la calidad de vida de las personas mayores
 • Estudio sobre el Acogimiento Familiar en Baleares: mejora del programa de concienciación y creación de una herramienta de difusión
 • Evolución de la atención socioeducativa a la prostitución desde los inicios de Casal Petit hasta hoy en dia en Mallorca
 • Evolución de las princesas Disney a lo largo de la historia. ¿Ha evolucionado la princesa hacia una figura empoderada?
 • Evolución de los suicidios de menores en las Islas Baleares de 1980 a 2018
 • Evolución histórica del Feminismo en las Baleares en los siglos XX y XXI
 • Figuras femeninasen la educación y la literatura
 • Guía de Buenas Prácticas para la Intervención Social con Duelo Migratorio Extremo en el Contexto de Palma
 • Influencia de las familias en las conductas problema de los y las adolescentes
 • Influencia de los abusos sexuales en la infancia en el desarrollo socioemocional de los adultos
 • La cooperación Sur-Norte: hacia un desarrollo decrecentista
 • La educación afectivo-sexual de las personas con discapacidad intelectual.
 • La educación en diversidad afectivo-sexual en la escuela: análisis de la situación, recursos y programas para la prevención de la LGTBIfobia
 • La figura del educador social en los centros educativos de Baleares
 • La figura del educador social en los centros educativos de secundaria
 • La hipoteràpia com a teràpia alternativa per millorar la comunicació d’infants amb trastorn d’espectre autista. Projecte d’intervenció.
 • La importància de la resiliència dins els programes de competència familiar
 • La influència de la socialització diferencial de gènere sobre el cos femení: com els cànons de bellesa condueixen a les joves adolescents a realitzar-se intervencions d'estètica
 • La intervención socioeducativa en los centros de salud de Atención Primaria de Palma de Mallorca: El papel del educador social
 • La mutilación genital femenina: revisión de protocolos y manuales y propuesta de buenas prácticas.
 • LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS CON HIJAS O HIJOS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
 • La realidad de las familias monomarentales en España: análisis de la situación, programas y recursos.
 • La relevancia de la educación inclusiva en el sistema educativo español
 • Las adaptaciones culturales del Strengthening Families Program a nivel internacional: un progama de educación familiar basado en la evidencia
 • Las consecuencias psicosociales que conlleva la adopción en los menores adoptados y los progenitores adoptantes
 • Las guías de educación afectivo-sexual. Una aproximación a sus contenidos y a la comparación entre guías.
 • Las personas con diversidad funcional intelectual: análisis de entidades y recursos
 • La “Monomarentalidad” y sus retos
 • Les necessitats d'educació afectiva-sexual de les persones amb diversidad funcional
 • Les TIC i la seva Addicció
 • Los beneficios del ocio para los adolescentes con diversidad funcional
 • Los clientes de Prostitución. Una investigación desde las voces de mujeres en contextos de prostitución.
 • Maternitat i presó. Disseny d’un projecte d’intervenció a través de la musicoterapia.
 • MENA: Principals dificultats d’integració en la societat d’arribada
 • Musicoterapia Herramienta de trabajo en la Educación social
 • Mutilación Genital Femenina en Baleares. Problemática e intervención.
 • Panorámica sobre los programas de educación afectivo- sexual y su dimensión socioeducativa
 • Potenciación de la autonomía personal en el programa de acompañamiento a personas con diagnóstico de salud mental y necesidades de soporte externo del GREC: una visión de los educadores
 • Programa de formación de formadores para el entrenamiento de habilidades sociales en centros educativos
 • Projecte educatiu de visibilització de la figura de la dona dins l'esport d'elit
 • Qualitat de vida i soledat de les dones durant el procés d’envelliment
 • Recorrido histórico de la mujer y la maternidad. Análisis de la conciliación y corresponsabilidad familiar desde la Educación Social
 • Revisión sistemática sobre nuevas masculinidades. Propuestas de buenas prácticas
 • Revisión teórica de la educación emocional y su implementación en el contexto familiar para prevenir problemas de conducta en adolescentes
 • Revisió sistemàtica sobre projectes comunitaris interculturals
 • Rumbo: programas de preparación a la vida adulta
 • Trajectòries vitals de Menors Estrangers No Acompanyats que formen o han format part del Sistema de Protecció de Menors
 • Treball d’Intervenció Socioeducatiu de creació d’un espai d’interpretació urbana mitjançant la història d’Inca en col·lectiu escolar.
 • Un modelo residencial para personas con demencia: la experiencia de las ‘Dementia Villages’
 • Abandonament i fracàs escolar a Espanya. Programes de Prevenció
 • Acoso Sexual Callejero: Programas de prevención y sensibilización
 • Análisis de los recursos dirigidos a víctimas de violencia de género en Mallorca
 • Ciberacoso: una revisión sistemática de programas de prevención e intervención
 • Conductas Antisociales en adolescentes de la barriada de Son Ximelis y Proyecto de Prevención Cupio
 • Efectos del mindfulness en adolescentes escolarizados
 • El absentismo escolar en el colectivo gitano
 • Els inicis de l'esport a l'escola, una activitat no formal: el cas de Bunyola
 • Esport i inclusió social a Mallorca en perspectiva històrica: el cas de l'Asil de Natzaret
 • Estudio sobre la percepción de género de los y las profesionales en el sistema de justicia juvenil
 • Evolució històrica de la discapacitat i incidència dels canvis polítics a Espanya entre 1979-2019 en làmbit de la discapacitat
 • Investigació de l’educació afectiva i sexual que s’imparteix en els Instituts públics de Mallorca
 • L'abandonament escolar a Espanya. El paper de l’educador social per a la seva prevenció
 • L'atenció de la diversitat afectiva i sexual en l'àmbit escolar. Una aproximació de la realitat dels centres educatius de Manacor.
 • L'Educació emocional en els centres d’educació infantil en el municipi de Manacor
 • La formació de les persones amb síndrome de Down des d'una perspectiva històrica (1960-2018)
 • La importància de la formació social dels perfils professionals en l’àmbit d’intervenció sociofamiliar: el/la professor/a tècnic/a de serveis a la comunitat.
 • La inclusión social a través de la dinamización socioeducativa en un museo de art: el caso de la Fundación Miró Mallorca
 • La situació de la dona dins el sistema penitenciari des d'una perspectiva de gènere
 • La violència de gènere a l'adolescència
 • L’Abús Sexual Infantil (ASI). Una realitat desconeguda.
 • L’adultcentrisme i com combatre’l des de l’Educació Social.
 • Monomarentalitat
 • Percepción de la drogadicción y evolución histórica de los tratamientos en España a partir de la segunda mitad del sXX
 • Políticas de Género y de Igualdad en los municipios de mayor población de la Isla de Mallorca
 • Prevenció de les addiccions sense substància: Addicció al mòbil, xarxes socials i videojocs.
 • Prevención de Explotación Sexual de Menores en situación de vulnerabilidad
 • Programas para la vida independiente en el contexto de los servicios de protección en la infancia y juventud en el Estado español
 • Projecte Clack: Ruptura del rol de víctima en dones víctimes de violència masclista en la parella per a evitar la reincidència en relacions de maltractament.
 • Proposta de millora al Centrul Scolar de Educație Incluzivă nr.2, Sibiu
 • Protección de menores: la Llar del Raiguer e inserción sociolaboral a partir de la mayoría de edad
 • Proyecto de sensibilización y prevención del consumo de prostitución en adolescentes: "Humanizando"
 • Recursos d’atenció a famílies vulnerables. Anàlisi del Programa d’Acollida Familiar “El Convent”
 • Revisió de l'eficàcia de les intervencions sobre subjectes amb trastorn d'ansietat per separació (TAS). Una revisió.
 • Revisión y recomendaciones de buenas prácticas en la prevención de la violencia de género a partir de un estudio de caso.
 • Revisió sistemàtica de programes de prevenció universal sobre drogues en el col·lectiu dels i les adolescents
 • Ser madre o padre teniendo Discapacidad Intelectual
 • Trabajar la coparentalidad en procesos de ruptura familiar
 • Uso problemático de las tecnologías digitales y estilos educativos familiares
 • Violencias machistas en la Sociedad Chilena actual: un estudio sobre el acoso sexual callejero
 • ¿Son los PPRVI la solución al terrorismo yihadista? Problemáticas y retos en el ámbito socioeducativo.
 • Abandono escolar desde una perspectiva de género
 • Alfabetización en el servicio militar obligatorio español
 • ANÀLISI DELS PERFILS DE LA FORMACIÓ DUAL D'AMADIP ESMENT
 • Análisis y comparación de los protocolos de comunicación, detección y actuación para alumnos y alumnas transexuales y transgénero en los centros educativos del Estado Español
 • APROXIMACIÓN AL PROCESO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE 4 JÓVENES DEL SERVICIO DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES
 • Beneficios de la Práctica Deportiva de los usuarios en los Centros Penitenciarios
 • Com milloren les relacions familiars amb el Programa de Competències Familiars 12-16
 • Conseqüències de la violència de gènere sobre els menors
 • Descripció del programa comunitari El Arenal e ideas de mejora .
 • Educació emocional en contextos de violència. IEEMA i CEICO
 • Educació i diversitat religiosa. Relació de la fe Bahàí amb l'Educació Social.
 • Educación afectivo-sexual y personas con diversidad funcional auditiva
 • El Circo Social: una herramienta de intervención socioeducativa
 • El clown i l’humor a la intervenció socioeducativa al context de les poblacions refugiades
 • Els menors amb conductes delictives i les seves famílies en el procés d’internament dels menors
 • El teatre fòrum com a eina d'intervenció en el col·lectiu de persones majors.
 • Estudi de revisió sobre l'impacte de l'ambient socio- familiar en l'adquisició del llenguatge i la intervenció socioeducativa
 • Historia de los centros de menores en Mallorca.
 • Influència de les Xarxes Socials en la violència de gènere en adolescents
 • Inserción sociolaboral de jóvenes entre 16 y 30 años en situación de vulnerabilidad
 • Intervención socioeducativa basada en la psicología positiva como herramienta de prevención del absentismo escolar en contextos de exclusión social
 • Intervenció socioeducativa a través de la dansa, expressió i moviment corporal en els eol·lectius en risc d'exclusió social
 • Intervenció socioeducativa en les noves addiccions sense substàncies a les Illes Balears
 • L'assetjament escolar. Anàlisi al municipi de Manacor
 • La dansa com estratègia educativa en la diversitat funcional.
 • La emancipación de las personas jóvenes extuteladas que han sido objeto de medidas administrativas de protección en las Islas Baleares
 • La humanidad se hunde en el Mediterráneo
 • La Mutilació Genital Femenina i els Programes i Protocols de Prevenció
 • Las competencias parentales de padres y madres con discapacidad intelectual
 • La sexualitat en l’Esclerosi Múltiple des d’una perspectiva de gènere
 • La situació de les dones dins els centres penitenciaris . Proposta per reduir les desigualtats en el contexte penitenciari.
 • L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL, UN ÀMBIT TRANSVERSAL A ALTRES ÀMBITS DE L’EDUCACIÓ SOCIAL.
 • L’ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE SOSTRE A MALLORCA: ANÀLISI DE L’EXPERIÈNCIA DE LA FUNDACIÓ TROBADA
 • Menores Extranjeros No Acompañados (MENA's). Análisis contextual y propuesta de intervención
 • Menors estrangers no acompanyats. L'anàlisi del centre de primera acollida Norai.
 • Oratoria y mediación: herramientas para el educador social
 • Polítiques laborals inclusives per a dones supervivents de la violència de gènere
 • Proceso de emancipación de los jóvenes procedentes de medidas de protección de menores y justicia juvenil.
 • REINSERCIÓN DE LOS RECLUSOS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
 • Revisió sistemàtica de programes de prevenció de drogues dins l’àmbit educatiu al territori espanyol.
 • Revisió sistemàtica sobre programes d'intervenció socioeducativa en la prevenció del consum de drogues en adolescents
 • Riesgo de exclusión social de los jóvenes inmigrantes en Muro
 • Sexualidad y adolescencia en centros residenciales de protección de menores
 • Síndrome d’abstinència en els recents nats. Revisió sistemàtica dels programes socioeducatius
 • Transición de la vida dependiente a la vida autónoma de menores resdentes en centros de protección y las facilidades y los obstáculos de los jóvenes ex-tutelados
 • Tratemos la muerte sin tabú.
 • Tribus urbanas de crianza. Análisis grupo de crianza compartida "Espai familia" ubicado en la Fundación San Juan de Dios Mallorca
 • VÍCTIMES DE TRACTA DE PERSONES AMB FINS D’EXPLOTACIÓ SEXUAL
 • Violencia Filio-Parental. Propuesta de Intervención en Reconciliación Familiar
 • Violencia intragénereo en parejas formadas por dos mujeres: Una revisión sistemática
 • Absentisme escolar durant els anys de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears
 • Adolescentes i redes sociales en la era digital
 • Anàlisi dels Protocols especialitzats en la tracta de persones amb finalitats d’explotació sexual a les diverses Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol.
 • Análisis de historias de vida sobre violencia de género en el colectivo de personas mayores.
 • Análisis sobre la percepción de los/as agresores/as sexuales juveniles por parte de adolescentes no agresores/as y profesionales
 • Aplicación de la musicoterapia en el envejecimiento activo. Revisión de estudios y programas
 • Aproximació a la identitat del jovent en el municipi d'Esporles.
 • Dificultades de los menores tutelados dentro de la medida de acogimiento familiar y centros de protección.
 • Educació Afectiva-Sexual en l'adolescència: l'educació social a les escoles.
 • El absentismo escolar, causas y consecuencias en les Illes Balears
 • El educador social en centros residenciales y envejecimiento activo
 • El feminismo y las nuevas masculinidades. Dos conceptos para la intervención socioeducativa.
 • Els programes d'inserció sociolaboral i emancipació de menors tutelats
 • El Teatro del Oprimido como herramienta de intervención social
 • El vínculo afectivo de los hijos e hjas de padres y madres LGTB
 • Estudi del Síndrome del Burnout en Educadors i Educadores Socials de Centres de Menors de Caràcter Residencial. El cas de Mallorca
 • Estudio sobre la percepción de la población balear acerca de los hombres agresores con sus parejas o ex parejas y el proceso de reinserción
 • Estudio sobre la percepción de la población universitaria de las Islas Baleares acerca del feniminismo y los roles de género
 • Estudio sobre la presencia de la Educación Sexual Integral en el contexto no formal de Mallorca
 • Historias de vida en el medio penitenciario
 • Intervención con familias de menores tutelados/as: el proceso de retorno familiar.
 • Invisibles. Gent gran sense sostre a Mallorca.
 • L'escoltisme com a eina per a afavorir la relació paterno-filial amb adolescents.
 • La discapacidad en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza entre los años 1900 y 1936
 • La etapa de la vejez ligada con la depencdencia
 • La influencia de la pornografía en la sexualidad y las relaciones interpersonales de los/as jóvenes
 • La percepción social sobre las relaciones afectivo-sexuales de las personas mayores
 • L’educació sexual als centres de protecció de menors
 • Moviment feminista i educació per a la igualtat de gènere
 • Necesidades no cubiertas respecto a las drogodependencias en el Centro Socioeduativo “Es Fusteret”
 • No et culpis! Proposta de prevenció de l’abús sexual infantil en menors de 10 a 12 anys.
 • Nous jaciments d'ocupació de l'educació social: les teràpies assistides amb animals.
 • Prácticas de riesgo en los anuncios de páginas web de contactos
 • Prevalença de l’ús de pornografia a l’adolescència Una investigació a estudiants universitaris
 • Programa de Habilidades Sociales en el Centro socioeducativo Es Fusteret.
 • Què en sabem sobre professorat i coeducació?. Una revisió bibliogràfica sistemàtica
 • Segona generació d'immigrants marroquins a les Illes Balears.
 • SERENDIPIA
 • Situación de las familias con algún miembro en cumplimiento de pena privativa de libertad. Consecuencias y efectos en el ámbito familiar
 • TALLER DE CERAMICA
 • Terapias Asistidas por Animales.
 • Transició a la vida adulta. Influència del sistema educatiu i funció dels educadors/es socials.
 • Tratamientos de deshabituación psicológica de las drogodependencias en centros penitenciarios
 • Una percepción sobre la prostitución infantil. Análisis y crítica sobre los programas y actuaciones a nivel mundial
 • ’PERFIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN EL CENTRO ``ES CONVENT´´ FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS SERVICIOS SOCIALES MALLORA
 • Abuso sexual infantil en personas con discapacidad
 • Anàlisi de la publicitat televisiva. Gent gran i estereotips
 • Anàlisi dels principals canvis establerts en la llei de dependència i situació actual
 • BUENAS PRÁCTICAS EN MEDIO ABIERTO CON MENORES INFRACTORES
 • Cinema, educació i gènere: L'heroïna subversiva de Els jocs de la fam
 • Coeducación. Estudio de caso del CEIP Es Pont
 • Cuidadores familiares y calidad de vida.
 • Delincuencia juvenil. Características de los menores con conductas delictivas en España
 • Disseny d’una xarxa socioeducativa com a proposta pel foment del Desenvolupament Comunitari al municipi d’Inca.
 • Educación sexual para familias con menores con discapacidad
 • El Burnout Acadèmic en l'alumnat d'Educació Social
 • El dol infantil i la necessitat d'incorporar l'educació per la mort a les escoles.
 • El legado de Eva: las invisibles en el Medioevo
 • Els recursos de pediatria i l'Educació Social a l'Hospital Universitari de Son Espases
 • Estudio sobre los programes de Educación Sexual en los Institutos de segunda enseñanza de Palma de Mallorca
 • Evaluación del programa socioeducativo de competencias familiares (Escuela de familias) en la Fundación Nazaret.
 • Grooming: Un fenómeno de abuso sexual muy actual
 • Guía de intervención socioeducativa para el retorno de los y las jóvenes tutelados/as con sus familias una vez alcanzada la mayoría de edad.
 • Implicació parental en l’esport dels infants
 • Intervención social y calidad de vida en la diversidad: una aproximación a las terapias asistidas por animales en personas con diversidad funcional
 • ISLAMOFOBIA DE GÉNERO. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE LAS MUEJRES MUSULMANAS
 • La diversitat funcional en l'ètnia gitana al municipi de Palma.
 • La educación para la paz. Un análisis y una propuesta de intervención.
 • La figura del Educador Social en el proceso de adopción nacional
 • La intervenció socioeducativa al Perú a l'actualitat: el cas de la Regió de Piura en el treall amb infància i adolescència en risc d'exclusió social.
 • La invisibilidad de la discapacidad. Análisis de la prensa escrita mallorquina.
 • La Mutilación Genital Femenina: Percepciones de los/as Educadores/as Sociales
 • La relació i la participació de les famílies a l'escola
 • LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: REPRESENTACIÓN EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
 • L’esport com element socialitzador entre ambdós sexes
 • Modelos de Regulación de la Prostitución en la Unión Europea
 • Mujeres jóvenes hijas de inmigrantes latinoamericanas en Mallorca. Procesos de integración e inclusión social
 • Percepció de les persones joves universitàries sobre la violència de parella del gènere femení cap al gènere masculí
 • Pobresa infantil a l'estat espanyol
 • Proyecto socioeducativo para el desarrollo de competencias emocionales en el Centro de Primera Acogida y Diagnóstico "Puig des Bous". EmocionArte
 • Taller d'abús sexual a adolescents per pares i mares
 • Tractem la prevenció de l’assetjament escolar, com una obligació.
 • Trayectoria de vida de mujeres jóvenes ex tuteladas
 • Una visión de la auto-organización en Atenas. La ocupación de la Universidad Politécnica en el barrio de Exarchia
 • Un ensayo sobre Trata con Fines de Explotación Sexual
 • Violencia de género a través de las TIC's entre los jóvenes: definición, análisis y actividades de prevención en colectivos residenciales
 • violencia de género en mujeres sinhogaristas
 • "Sweet Home" retrobant la família. Projecte innovador en matèria de violència filio-parental.
 • Análisis de necesidades soccioeducativas según las perspectivas de los profesionales en relación a situaciones de pobreza infantil: El Arenal de Palma
 • Arte y Discapacidad: la aplicación de la práctica artística como herramienta de intervención en el desarrollo de persona con Síndrome de Down
 • Bases per al treball del vincle parental amb la població penitenciaria.
 • El deporte y la autoestima como factores de socialización e inclusión social
 • El procés d'emancipació dels i les joves sota mesura de Protecció de Menors en context d'acolliment residencial
 • El treball socioeducatiu amb famílies en els centres de protecció de menors
 • ENSAYO SOBRE LA EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL...
 • Estudi de la relació de les activitats d'oci dels i les adolescents i la zona de residència.
 • InclusOci. Servicio de ocio inclusivo para personas con discapacidad intelectual de amadip.esment
 • L'afectivitat i la sexualitat a la gent major institucionalitzada a la llar dels ancians.
 • La actividad física y el deporte en personas con discapacidad
 • La educación familiar en el contexto de los Servicios Sociales
 • La educación social en la pedagogía progresista: el Teatro del Oprimido como herramienta de intervención
 • La Transició a la Vida Adulta en Joves amb Discapacitat Intel·lectual a Mallorca
 • Les dones privades de llibertat a Espanya en l'actualitat
 • Los nuevos patrones de violencia de género en las parejas de adolescentes y jóvenes
 • Menors i el seu concepte sobre la inmigració: estudi de cas (Llar des Raiguer)
 • MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
 • Noves Masculinitats
 • Nuevas perspectivas en la Educación Social Comunitaria: Cooperativas integrales.
 • Participació juvenil en les associacions de Manacor Estudi sobre el grau de participació juvenil (ESO i Batxiller) en les associacions socials, educatives i culturals de Manacor
 • Pornografía y educación sexual: influencia del consumo de pornografía en la socialización de la población adolescente. Revisión bibliográfica y propuesta de investigación.
 • Prevención y actuación ante el bullying po LGTBIfobia: análisis de recursos para el profesorado.
 • Programa para la deshabituación del consumo de drogas, dirigido a los usuarios de las viviendas tuteladas para personas con discapacidad intelectual
 • Recorregut històric de la dona i el seu paper en l'educació social
 • Reprograma't!!! Projecte d’intervenció socioeducativa en situacions de bullying i ciberbullying treballant habilitats socials, l’autoestima, eines de resolució de conflicte i aprenent a fer un ús responsable de les noves tecnologies
 • Violència de gènere a través de xarxes socials i missatgeria instantània: revisió bibliogràfica d'aquest fenomen en parelles adolescents
 • Violència de gènere en l'embaràs. Guia de bones pràctiques per a professionals de l'àmbit social
 • Volem ser més i volem ser tots. Recurs educatiu per la conversió d'un centre d'Educació Primària en una Comunitat d'Aprenentatge
 • Vulnerabilitat social i educació de segona oportunitat.
 • Anàlisi de necessitats de les persones amb deficiències auditives en el procés d’inserció sociolaboral
 • Animació sociocultural i processos de participació. Festes populars a Palma.
 • Autismo, ¿qué hay detrás?
 • Avaluació del projecte “el barri educa, eduquem el barri, eduquem amb el barri”.
 • Avaluació del projecte “Inclusió social i participació social mitjançant un Casal de Barri”
 • El deporte como medio de reinserción social en Instituciones Penitenciarias.
 • El desistimiento de la delincuencia. ¿Qué lleva a las personas a abandonar el delito?
 • El paper del/la docent en la prevenció, detecció, notificació i intervenció en el maltractament infantil: revisió bibliogràfica i propostes d'investigació
 • El procés de reinserció social en persones drogodependents
 • El uso de soporte informático en las investigaciones educativas: Una revisión sistemática entre 2011 y 2013
 • Evolució del tractament de la violència de gènere
 • Investigación sobre planes de estudio de Grado en Educación Social con visión de género
 • La prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents, una assignatura pendent.
 • L’adaptació del menor adoptat internacionalment a l’àmbit familiar i escolar
 • MUSICOTERÀPIA
 • Niños y niñas víctimas de violencia de género. Desarrollo de una propuesta de actuación a nivel socioeducativo
 • Noves tipologies de prostitució: quasiprostitució i prostitució deslocalitzada
 • Perfil del adolescente delincuente. Drogadicción y otros factores de riesgo.
 • Programa para la deshabituación del alcohol, dirigido a los usuarios de las viviendas tuteladas para personas con discapacidad física
 • Programes escolars de prevenció de les drogodependències a Balears.
 • Projecte innovador. Programa situa't
 • Propuesta de Educación Intercultural en Educación Infantil
 • Proyectos para la convivencia en centros de menores: estudio, evaluación y propuestas de mejora de los proyectos emprendidos por la Asociación Padre Montalvo
 • Síndrome de Burnout en profesionales de la educación social que trabajan en centros socioeducativos de reforma con menores infractores
 • Treball Infantil a Piura: Organitzacions i Institucions que treballen amb els NAT’S
 • Tu decides
 • Vermad’or: les Vermadores i els Vermadors de la nostra Festa
 • Desenvolupament i Comunitat. Inicis del treball comunitari al municipi de Sóller.
 • El projecte Ta-Axira. Una proposta de millora
 • Mujer en situación de sinhogarismo: modelos de intervención y perfiles
 • nvestigació i anàlisi de la barriada de Sa Indioteria. Accions que es duen a terme des de CSI Jovent destinades a la infància i la joventut
 • Proyecto de investigación social en habilidades sociales
 • Reparació educativa