Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

22326. Pràctiques I d'Educació Social (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 28/07/2023

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica o haver-les superat
  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures obligatòries o haver-les superat

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents