Grau de Biologia

240 crèdits - Facultat de Ciències

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 300 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20100 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20102 - Química Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20103 - Biologia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20107 - Operacions Bàsiques de Laboratori Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20148 - Bioquímica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20101 - Física Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20104 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20105 - Citologia i Histologia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20106 - Geologia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20108 - Operacions Bàsiques de Camp Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20109 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida Obligatòria 6,0 Primer semestre
20110 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20111 - Genètica Obligatòria 6,0 Primer semestre
20112 - Pràctiques Integrades de Biologia Molecular i Cel·lular Obligatòria 6,0 Primer semestre
20149 - Biologia Molecular i Control Metabòlic Obligatòria 6,0 Primer semestre
20113 - Botànica I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20114 - Zoologia I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20115 - Ampliació de Microbiologia Obligatòria 6,0 Segon semestre
20116 - Evolució Obligatòria 6,0 Segon semestre
20117 - Pràctiques Integrades de Microbiologia i Genètica Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20125 - Recursos per a la Valoració de la Biodiversitat Obligatòria 6,0 Anual
20126 - Pràctiques Integrades de Fisiologia i Biologia Cel·lular Obligatòria 6,0 Anual
20118 - Organografia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20119 - Fisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Primer semestre
20120 - Zoologia II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21504 - Fisiologia Animal Obligatòria 6,0 Primer semestre
20121 - Botànica II. Cormòfits Obligatòria 6,0 Segon semestre
20122 - Ampliació de Fisiologia: Fisiologia Humana Obligatòria 6,0 Segon semestre
20123 - Ecofisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Segon semestre
20124 - Poblacions i Medi Físic Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20127 - Comunitats i Ecosistemes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20128 - Redacció i Execució de Projectes Obligatòria 6,0 Primer semestre
20130 - Fisiologia i Genètica de les Interaccions Planta-Microorganisme Obligatòria 6,0 Primer semestre
20131 - Pràctiques Integrades d'Ecologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20129 - Treball de Fi de Grau de Biologia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre