Requisits d'accés

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de batxillerat procedents de sistemes educatius d’altres estats fora de la Unió Europea amb els quals s’hagin subscrit acords internacionals aplicables sobre això, en règim de reciprocitat

Avís

Consultau com afecta el Brexit als estudiants procedents del sistema educatiu britànic.

Nota d'admissió

Serà la qualificació final que figuri en la credencial corresponent. No es tindrà en compte cap matèria cursada durant el batxillerat i que tingui l'acreditació UNEDasiss, excepte si ha estat reconeguda com a prova externa (PCE o PBAU).

 

Documentació

Documentació:

  • DNI/passaport/NIE
  • Credencial expedida per la UNED. (La credencial es podrà sol·licitar a través de la pàgina web de la UNED)

Si escau, si s'han presentat a una prova d'accés a la universitat fora de les Illes Balears:

  • Targeta de la prova d’accés a la Universitat.

 

 

suport