Grau de Turisme

240 crèdits - Facultat de Turisme

  Els estudiants del grau de Turisme podran obtenir el Recorregut Curricular Internacional al Suplement Europeu al Títol. Més informació a la pàgina web de la Facultat de Turisme.

20531. Treball de Fi de Grau de Turisme (2024-25)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 17/07/2024

Prerequisits

 • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 126 crèdits del conjunt d'assignatures de tipus obligatori o haver-los superat
 • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica o haver-les superat

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Anual

 • Grup gran 42

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre