Grau de Treball Social

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

21928. Pràctiques Externes I de Treball Social (2021-22)

Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Català - Castellano - English

Prerequisits

  • Cal haver superat les assignatures 21906, 21913, 21918, 21911, 21916, 21924, 21921, 21907, 21919, 21915, 21920, 21923

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2016-17 podeu consultar el cercador de guies docents