Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

22169. Pràctiques de no Menció (2021-22)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Veure guia docent

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 6 crèdits de les assignatures 22134, 22139, 22143, 22147, 22151, 22155, 22159 o haver-los superat
  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de l'assignatura 22126 o haver-la superat
  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de l'assignatura 22129 o haver-la superat

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període: Segon semestre

  • (1) - GRUP 1, 2S, GEDP, GEP2

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2016-17 podeu consultar el cercador de guies docents