Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Novetat del curs 2020-21: prova d'aptitud personal per als estudis d'Educació Infantil i d'Educació Primària

22120. Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • (1) - Grup 1

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Exàmens
   • Data: 24/01/2022; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; - Examen oral- Lliurament d'enregistrament.
   • Data: 25/01/2022; Hora d'inici: 11:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: GCMAG - Examen escrit
   • Data: 26/01/2022; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; - Examen oral- Lliurament d'enregistrament.
   • Data: 17/02/2022; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; - Tindrà lloc a l'aula C15 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya.
 • (2) - Grup 2

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Exàmens
   • Data: 24/01/2022; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; - Examen oral. Tindrà lloc en la modalitat en línia.
   • Data: 25/01/2022; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; - Examen oral. Tindrà lloc en la modalitat en línia.
   • Data: 26/01/2022; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: ATSAC - Examen escrit.
   • Data: 17/02/2022; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: GCA4 -
 • (3) - Grup 3

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Exàmens
   • Data: 24/01/2022; Hora d'inici: 12:00; Hora de fi: 15:00; - Examen oral. Lliurament d'enregistrament.
   • Data: 25/01/2022; Hora d'inici: 12:00; Hora de fi: 15:00; Lloc: GCMAG - Examen escrit
   • Data: 26/01/2022; Hora d'inici: 12:00; Hora de fi: 15:00; - Examen oral. Lliurament d'enregistrament.
   • Data: 17/02/2022; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: GCC15 -
 • (101) - Grup 101

 • (102) - Grup 102

 • (201) - Grup 201

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Consultau l'horari en el grup matriculable
 • (202) - Grup 202

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Consultau l'horari en el grup matriculable
 • (301) - Grup 301

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Consultau l'horari en el grup matriculable
 • (302) - Grup 302

  • Idioma
   d'impartició
   Català/Castellà
  • Horari
   Consultau l'horari en el grup matriculable

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2016-17 podeu consultar el cercador de guies docents