Grau d'Educació Primąria

240 crčdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

22116. Educació Artķstica: Pląstica i Visual. Didąctica a l'Escola Primąria (2024-25)

Crčdits 6 ECTS.
Carącter Obligatņria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Catalą

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrķcula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa estą a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Perķode: Segon semestre

 • Grup gran 2

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup gran 3

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup gran 4

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitją M 201

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitją M 202

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitją M 301

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitją M 302

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitją M 401

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024
 • Grup mitją M 402

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Horari
   Disponible a partir del 22/07/2024

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2023-24

Perķode: Segon semestre

 • Grup gran 2

 • Grup gran 3

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Catalą
 • Grup gran 4

 • Grup mitją M 201

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Catalą
 • Grup mitją M 202

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Catalą
 • Grup mitją M 301

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Catalą
 • Grup mitją M 302

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Catalą
 • Grup mitją M 401

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Catalą
 • Grup mitją M 402

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant prčvia autorització del responsable de la titulació.
  • Guia docent
   Catalą

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2022-23

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2021-22

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2020-21

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2019-20

Perķode: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents