Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

22110. Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 28/07/2023

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 2

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup gran 3

 • Grup gran 4

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup mitjà M 201

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup mitjà M 202

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup mitjà M 301

 • Grup mitjà M 302

 • Grup mitjà M 401

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023
 • Grup mitjà M 402

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Horari
   Disponible a partir del 28/07/2023

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents