Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. A les seus a partir del curs 2022/23 s'oferta la Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022)

22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

 • Cal haver superat 150 crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i pràctiques externes
 • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de totes les assignatures de formació bàsica o haver-les superat

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Convocatòria única

 • GRUP 58, 2S, EIVISSA

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup exclòs per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Guia docent
   Pendent

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents

Treballs de Fi de Grau

 • ANÀLISI I PLANIFICACIÓ D?_?INTERVENCIÓ PROFESSIONAL D?_?UN CAS CONCRET AMB TDAH EN EL CONTEXT EDUCATIU
 • DIDÀCTICA DELS MUSEUS VIRTUALS PER L?_?APRENENTATGE DE LES CIÈNCIES SOCIALS
 • El cant coral a l'escola: experiències educatives d'integració social
 • EL SEDENTARISMO EN LAS AULAS DE SEXTO DE PRIMARIA EN EL CEIP CAN RASPALLS.
 • El trabajo por ambientes y el alumnado con Discapacidad Intelectual
 • HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ EMOCIONAL: UNA MIRADA A TRAVÉS DEL LLENGUATGE EN NENS I NENES AMB TRASTORN D?_?ESPECTRE AUTISTA
 • JUGUEM AMB LA LECTURA PERQUÈ LLEGIR SIGUI TOTA UNA AVENTURA. PLA DE FOMENT LECTOR BASAT EN EL TEATRE A L'AULA
 • L'educació emocional a les aules de Primària. Recursos per treballar l'educació emocional a l'educació artística, l'educació musical i l'educació física.
 • Método Montessori: el desarrollo socioemocional
 • MÚSICA I APRENENTATGE A L?_?EDUCACIÓ PRIMÀRIA: UNA PROPOSTA D?_?INTERVENCIÓ A PARTIR DE LA METODOLOGIA DALCROZE
 • NOVES METODOLOGIES PER A L?_?ENSENYAMENT DE LA LLENGUA ANGLESA A PRIMÀRIA
 • Propostes per a l'ús i la creació d'eines multimèdia a l'aula d'educació primària.
 • Resposta educativa de l'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals (ACI) des d'una metodologia d'ambients
 • Resposta educativa inclusiva dirigida a l?_?alumnat TEA en les aules ordinàries.
 • TRATAMIENTO EDUCATIVO EN EL ALUMNADO TEA DE GRADO I MEDIANTE EL MODELO DENVER
 • "Las Islas de la Sal". Memoria histórica y conservación del trabajo salinero de nuestros antepasados
 • COMUNICACIÓN NO VIOLENTA: PROPUESTA DIDÁCTICA PARA ATENDER AL ALUMNADO NESE DERIVADO POR CP EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
 • Efectes de la motivacióen l'aprenentatge de l'alumna d'Educació Primària
 • Equinoteràpia com a mètode d'inclusió a Educació Primària
 • Gamificación en Educación Física
 • Geografiaa l'educació primària:coneixem l'illa d'Eivissa
 • Guía bàsica per a tractar la inclusió de l'alumnat amb TEA a dintre de l'aula.
 • Identificación y análisis de factores lingüísticos en el Trastorno del Espectro Autista grado 1.
 • Influència de l'autoconcepte i l'autoestima en la infància enfocada als nens d'Educació Primària.
 • La història d'Eivissa pont per conèixer la història universal.
 • La importància del hàbits saludables a l'etapa d'educació primària.
 • La intel·ligència emocional a l'Educació Primària.
 • La musicoterapia como recurso neuroeducativo para la adquisición y mejora de las relaciones interpersonales en alumnos que presentan TDA-H predominante en hiperactividad e impulsividad (de tipo 1).
 • Les pràctiques restauratives com a resolució de conflictes dins les aules de primària.
 • PROGRAMA D'INTERVENCIÓ PRECOÇ DE LA DISLÈXIA EN PRIMER D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
 • Proposta d'ensenyament de l'aprenentatge de l'anglès amb activitat física a primària.
 • Proposta d'intervenció per a treballar l'Educació Emocional en l'Educació Primària
 • Psiconutrició a l'educació primària:imatge corporal i prevenció de les males conductes alimentàries.
 • Afrontar el duelo y la muerte en el aula. Programa de intervención preventiva en el segundo ciclo de Educación Primaria.
 • Educación física emocional.
 • Escuela 4.0:Programacióny código informático en el aula.
 • Familia, pilar fonamental en el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Inclusió dels alumnes d'altes capacitats mitjançant les intel·ligències múltiples: programa d'intervenció.
 • Influencia de la educación artística en el proceso de aprendizaje.
 • L'aprenentatge cap a una bona alimentació durant l'etapa escolar
 • La importància de les intel·ligències múltiples a primària.
 • Metodologia inclusiva a la pràctica educativa. Proposta didàctica basad en el Disseny Universal d'Aprenentatge.
 • Musicoteràpia com a eina educativa d'inclusió en infants amb TEA de grau 1 associat a la síndrome d'Asperger.
 • Realfooding a l'escola.
 • Recull de recursos didàctics que fomenten l'ús de l'eivissenc.
 • TIC TAC: hora de canviar.
 • Alimentación y nutrición de los alumnos de Educación Primaria
 • Alumnat amb síndrome de Down a l'aula i metodologies per la inclusió educativa
 • Aplicació del Mètode TEACCH en el Trastorn de l'Espectre Autista de grau tres.
 • Aplicació teòrica de les metodologies de l'ensenyament de la llengua anglesa
 • Atención educativa en el Trastorno de Espectro Autista de grado 1 asociado al síndrome de Asperger: Relación entre los programas TEACCH y SCERTS.
 • ClassDojo i les eines de gestió de l'aprenentatge a les aules d'Educació Primària
 • Ens aferrem a les esperances climàtiques que ens queden?
 • Expressió corporal: Teatre i dansa
 • Factors influents en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa. Context Europeu i Espanyol.
 • Hàbits alimentaris dels alumnes de primària.
 • Importància de la metodologia de projectes a l’àrea de Ciències
 • L'alimentació i l'esport a les escoles
 • La importancia de la Educación Emocional.
 • LA IMPORTÀNCIA DE LA RELACIÓ ENTRE FAMÍLIA I L’ESCOLA
 • La inclusió escolar d'un infant amb Síndrome de Down: estudi de cas
 • Les TIC per a fomentar les Cièncias Sociales. Les cuitats Patrimonio de la Humanitat a Espanya
 • L’ abandó i el fracàs escolar en l’ètnia gitana. Proposta per a la millora educativa dels alumnes romanís de l’illa d’Eivissa.
 • L’impacte de les noves metodologies a l’àrea de matemàtiques.
 • Prácticas restaurativas en alumnos con trastorno de la conducta desde una visión inclusiva.
 • Proposta d'intervenció escolar per a infants amb trastorn per estrès posttraumàtic
 • Proposta de conscienciació sobre la crisi migratòria i la multiculturalitat dins l’aula
 • Proposta per treballar la intel·ligència emocional dins les aules d’educació primària
 • Trastorn oposicionista desafiant: Una visió inclusiva mitjançant el programa de Suport Conductual Positiu.
 • Treballar la competència lectora mitjançant la creació de vídeos amb Croma
 • Aprenentatge cooperatiu a mode d'inclusió aplicat al Trastorn de l'Espectre Autista
 • Aprenentatge cooperatiu en l’àrea d’Educació Física.
 • Cómo tratar el acoso escolar en el aula. Propuesta de prevención e intervención en educación primaria.
 • Comparación de la Educación Física entre el sistema educativo de España y Finlandia
 • Disseny d’una intervenció educativa per a alumnes d’altes capacitats en el segon cicle d’Educació Primària: estratègies i recursos per als centres escolars.
 • Educació emocional a través de la música
 • Estratègies didàctiques per a la inclusió de l'alumnat amb Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral
 • Geocaching: una nova oportunitat per descobrir Eivissa i enriquir el currículum de ciències.
 • Gestión de conflictos en el aula a través del aprendizaje cooperativo.
 • Influencia de la literatura en el reconocimiento y expresión de las emociones
 • Instagram a sisè primària: reflexions sobre l’ús primerenc
 • La immersió lingüística com a procés de superació de dificultats educatives de l’alumnat d’Incorporació Tardana a les Illes Balears des d’una vessant inclusiva.
 • L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física.
 • Patis inclusius amb alumnes amb Trastorn d’Espectre Autista
 • Per què estudiar música a l'educació primària
 • PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN REPOSITORI DE RECURSOS OBERTS DE QUALITAT PER ENSENYAR CIÈNCIES EN ANGLÈS A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Aprendizaje Cooperativo. Propuesta como metodología innovadora
 • Factors que intervenen a la transició de primària a secundària
 • Inclusión de niños con Discapacidad Sensorial en el Área de Educación Física
 • L’ús de la Geolocalització per a potenciar les Ciències Socials: Activitat per treballar la història d’Eivissa amb alumnes d’Educació Primària
 • Programa para el fomento de hábitos saludables
 • Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i de complement al diagnòstic.
 • Educación emocional, evolución del concepto e implicaciones en el marco legal de la escuela primaria.
 • El perfil sociolingüístic del mutisme selectiu en infants d’Educació Primària
 • Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)
 • Gestió i resolució de conflictes a través de l'educació emocional.
 • La importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del alumno de primaria.
 • la importància del treball cooperatiu i la inserció a l'aula d'educació física
 • La pèrdua d'un ésser estimat i el posterior procés de dol en l'educació primària.
 • Musicoteràpia aplicada a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • Pràctiques Restauratives a les aules d’Educació Primària. Una nova visió a la gestió dels conflictes.
 • Primària amb alumnes amb TDA-H: repositori digital de propostes d’implementació
 • Treballar els valors a les classes d’Educació Física
 • Una visió teòrica de la integració de les TIC a Educació Primària