Grau de Pedagogia

240 crèdits - Facultat d'Educació

22223. Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia (2022-23)

Crèdits 24 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

  • Cal haver superat 120 crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer i segon curs
  • Cal haver superat 12 crèdits del conjunt d'assignatures optatives

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Primer semestre

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents