Grau de Pedagogia

240 crèdits - Facultat d'Educació

22223. Pràctiques Acadèmiques Externes de Pedagogia (2023-24)

Crèdits 24 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

  • Cal haver superat 120 crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer i segon curs
  • Cal haver superat 12 crèdits del conjunt d'assignatures optatives

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents