Grau de Pedagogia

240 crèdits - Facultat d'Educació

22220. Bases Didàctiques per a l'Escola Inclusiva (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Veure guia docent

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • (1) - Grup 1

  • Exàmens
   • Data: 18/01/2022; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: GCAVCGC5 - l'examen tindrà lloc a les aules GCAVCGC5 i GCAVCGC6 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya
   • Data: 18/01/2022; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: GCAVCGC6 - l'examen tindrà lloc a les aules GCAVCGC5 i GCAVCGC6 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya
   • Data: 11/02/2022; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: GCC1 -
 • (101) - Grup 101 ( no matriculable )

 • (102) - Grup 102 ( no matriculable )

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre