Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA)

300 crèdits - Escola Universitària ADEMA

29844. Clínica Integrada Odontològia d'Adults II (2023-24)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català Castellano

Prerequisits

  • Cal haver superat tots els crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer, segon, tercer i quart curs

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents