Doble titulació: grau de Matemàtiques i grau d'Enginyeria Telemàtica (Pla 2018)

372 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Aquest pla d'estudis s'ha modificat. Pots consultar el nou pla d'estudis.

Qui vetlla per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

La CGQ és l’òrgan responsable d’assegurar la qualitat i millora del títol en tots els aspectes que afectin la seva planificació, organització i desenvolupament de la docència en el marc del SGIQ de la UIB. S’encarrega de l’anàlisi, del seguiment i supervisió dels resultats i del procés d’aprenentatge dels estudiants a partir dels indicadors més rellevants i de la informació obtinguda d’enquestes de satisfacció dels diferents col·lectius implicats, queixes i suggeriments, etc. Podeu consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

Com puc fer un suggeriment o una queixa?

La Universitat disposa d'un sistema de queixes, suggeriments i felicitacions integrat al SGIQ, a través del qual ens pots fer arribar la teva opinió sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'activitat i el funcionament dels centres i titulacions.


Accés al formulari

Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments

Rendició de comptes i transparència

Amb l’objectiu de retre comptes a la societat en general i complir les exigències del marc normatiu nacional (RD 822/2021 [espanyol]) i les directrius de l’espai europeu d’educació superior, totes les titulacions oficials (grau, màster i doctorat) estan sotmeses a tres fases d’avaluació: verificació, seguiment i acreditació. A continuació, es pot consultar tota la documentació oficial derivada de cada procés: