Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 279 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21500 - Bioquímica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21540 - Biologia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21543 - Química I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21545 - Matemàtiques I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21546 - Física Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21501 - Laboratori General de Bioquímica Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21502 - Laboratori d'Instrumentació Bioquímica Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21544 - Química II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21548 - Matemàtiques II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21549 - Citologia i Histologia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21503 - Biologia Molecular i Control Metabòlic Obligatòria 6,0 Primer semestre
21541 - Genètica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21542 - Fisiologia Animal Obligatòria 6,0 Primer semestre
21550 - Química Orgànica per a les Ciències de la Vida Obligatòria 6,0 Primer semestre
21552 - Microbiologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21505 - Enzimologia i Interaccions Moleculars Obligatòria 6,0 Segon semestre
21506 - Estructura-Funció de Macromolècules Obligatòria 6,0 Segon semestre
21507 - Fisiologia Vegetal Obligatòria 6,0 Segon semestre
21508 - Laboratori Integrat I Obligatòria 6,0 Segon semestre
21509 - Laboratori Integrat II Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21510 - Immunologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21511 - Biosíntesi de Macromolècules i la seva Regulació Obligatòria 6,0 Primer semestre
21512 - Bioquímica de les Membranes i Bioenergètica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21513 - Genètica Molecular Obligatòria 6,0 Primer semestre
21514 - Integració Metabòlica i Bioquímica dels Teixits Obligatòria 6,0 Segon semestre
21515 - Bioquímica i Biologia Molecular del Desenvolupament Obligatòria 6,0 Segon semestre
21516 - Mètodes i Tècniques en Biologia Molecular Obligatòria 6,0 Segon semestre
21517 - Biologia Molecular de Sistemes Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21518 - Fisiologia Humana Obligatòria 6,0 Primer semestre
21519 - Anàlisis Microbiològiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
21520 - Bioquímica Analítica i Clínica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21521 - Bioquímica dels Aliments Obligatòria 6,0 Primer semestre
21522 - Patologia Molecular Obligatòria 6,0 Segon semestre
21523 - Bioètica i Qualitat en els Laboratoris de Biociències Obligatòria 6,0 Segon semestre
21524 - Treball de Fi de Grau en Bioquímica Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre