Grau d'Estudis Anglesos

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Pràctiques externes

Es poden reconèixer 6 crèdits optatius mitjançant la realització de pràctiques externes.

Assignatures Segona Llengua i la seva Literatura I i II

Per fer les assignatures Segona Llengua i la Seva Literatura I i II, de primer i segon curs respectivament, l'alumnat tindrà la possibilitat d'escollir entre alemany, francès i portuguès. Es cursarà la mateixa llengua als dos nivells.

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 318 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21801 - English Language I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21850 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21851 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21852 - Introducció als Estudis Literaris Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21853 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20809 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura I (Alemany) Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20880 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura I (Portuguès) Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21802 - English Language II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21803 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura I (Francès) Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21804 - Cultural Insights into the English-Speaking World I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21854 - La Filosofia en el Món Actual Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21855 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20815 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura II (Alemany) Obligatòria 6,0 Primer semestre
20881 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura II (Portuguès) Obligatòria 6,0 Primer semestre
21805 - English Language III Obligatòria 6,0 Primer semestre
21806 - Segona Llengua Estrangera i la seva Literatura II (Francès) Obligatòria 6,0 Primer semestre
21807 - Introduction to English Linguistics Obligatòria 6,0 Primer semestre
21808 - English Literature I: 20th Century Voices Obligatòria 6,0 Primer semestre
21809 - Learning to Teach EFL (English as a Foreign Language) Obligatòria 6,0 Primer semestre
21810 - English Language IV Obligatòria 6,0 Segon semestre
21811 - Fundamentals of English Phonology Obligatòria 6,0 Segon semestre
21812 - English Lexicology Obligatòria 6,0 Segon semestre
21813 - Postcolonial Literatures in English Obligatòria 6,0 Segon semestre
21814 - Introduction to Translation Studies Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21815 - English Language V Obligatòria 6,0 Primer semestre
21816 - Understanding English Grammar I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21817 - English Literature II: Romantics and Victorians Obligatòria 6,0 Primer semestre
21818 - Cultural Insights into the English-Speaking World II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21819 - English Language VI Obligatòria 6,0 Segon semestre
21820 - Understanding English Grammar II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21821 - Literatures of The United States of America Obligatòria 6,0 Segon semestre
21822 - Applications of English Linguistics and ICT Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21823 - English Language VII Obligatòria 6,0 Primer semestre
21824 - English Pragmatics and Discourse Obligatòria 6,0 Primer semestre
21825 - English Literature III: The Long 18th Century Obligatòria 6,0 Primer semestre
21826 - English Language VIII Obligatòria 6,0 Segon semestre
21827 - Origins and Development of the English Language Obligatòria 6,0 Segon semestre
21828 - English Literature IV: From the Origins to Shakespeare Obligatòria 6,0 Segon semestre
21829 - Treball de Fi de Grau d'Estudis Anglesos Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre