Grau de Dret

240 crèdits - Facultat de Dret

20412. Dret de la Unió Europea (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

 • Cal haver cursat l'assignatura 20405

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 1

 • Grup gran 2

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 03/11/2023; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: EDAIJO01 - Examen parcial I
   • Data: 16/01/2024; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: EDAIJO01 - Examen parcial II
   • Data: 07/02/2024; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: EDAIJO01 - Avaluació extraordinària d'elements recuperables.
 • Grup gran 3

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 15/11/2023; Hora d'inici: 15:00; Hora de fi: 16:30; Lloc: EDAA03 - Examen parcial I
   • Data: 16/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 18:00; Lloc: EDAA23 - Examen parcial II
   • Data: 07/02/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: EDAA22 - Avaluació extraordinària d'elements recuperables.
 • Grup gran 4

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 03/11/2023; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: EDAIJO02 - Examen parcial I
   • Data: 16/01/2024; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: EDAIJO02 - Examen parcial II
   • Data: 07/02/2024; Hora d'inici: 08:00; Hora de fi: 12:00; Lloc: EDAIJO02 - Avaluació extraordinària d'elements recuperables - Aula d'informàtica 01
 • Grup mitjà M 11

 • Grup mitjà M 12

 • Grup mitjà M 21

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 2.
 • Grup mitjà M 22

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 2.
 • Grup mitjà M 31

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 3.
 • Grup mitjà M 41

  • Idioma
   d'impartició
   Català
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 4.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents