Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret

384 crèdits - Facultat de Dret

  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consulteu el pla d'estudis Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret a extingir.

20429. El Procés Civil d'Execució (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Prerequisits

 • Cal haver cursat l'assignatura 20403

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

 • Grup gran 33

  • Professorat
  • Responsable
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 02/11/2023; Hora d'inici: 17:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: EDAA22 - Examen parcial I
   • Data: 14/12/2023; Hora d'inici: 18:00; Hora de fi: 20:00; Lloc: EDAA22 - Examen parcial II
   • Data: 11/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 18:00; Lloc: EDAA27 - Examen final pràctic
   • Data: 06/02/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 11:00; Lloc: EDAA27 - Avaluació extraordinària d'elements recuperables
 • Grup gran 43

  • Professorat
  • Responsable
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exàmens
   • Data: 02/11/2023; Hora d'inici: 17:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: EDAA22 - Examen parcial I
   • Data: 14/12/2023; Hora d'inici: 18:00; Hora de fi: 20:00; Lloc: EDAA22 - Examen parcial II
   • Data: 11/01/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 18:00; Lloc: EDAA27 - Examen final pràctic
   • Data: 06/02/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 11:00; Lloc: EDAA27 - Avaluació extraordinària d'elements recuperables
 • Grup mitjà M 331

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al o al Grup gran 33.
 • Grup mitjà M 431

  • Professorat
  • Idioma
   d'impartició
   Castellà
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 43.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre