Accés amb el títol de tècnic superior o equivalent

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Resultats de la prova

Publicació dels resultats provisionals

 • 19 de juny de 2024 (a partir de les 15 hores)
 • Per UIBdigital>Formació>Proves d'accés

El dia de la publicació dels resultats de la PBAU hi haurà atenció telefònica del 971 10 10 70 fins les 21 hores.

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes

Si heu demanat revisió dels exàmens, els resultats seran provisionals
 
 • A partir del 25 de juny de 2024 per UIBdigital

Des d'UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Consulta i revisions de notes

Revisió de les qualificacions

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova

Termini per sol·licitar la revisió:
Publicació dels resultats de les revisions
Publicació de les paperetes definitives
 • 1 de juliol de 2024
Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials i procediment:

 • 1 i 2 de juliol de 2024
  • S'ha de presentar una sol·licitud per correu electrònic a l'adreça <alumnes@uib.cat>

Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials:

Termini per sol·licitar veure els exàmens i procediment:

 • 1 i 2 de juliol de 2024
  •  S'ha de presentar una sol·licitud per correu electrònic a l'adreça <alumnes@uib.cat>

D'acord amb la normativa vigent, els pares, mares o tutors legals, i si s’escau els alumnes, tenen dret a veure les proves revisades una vegada finalitzat en la seva totalitat el procés de revisió, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de revisió.

Consulta i revisions de notes

Obtenció de les paperetes

Podeu sol·licitar els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica a la Unitat d’Atenció al Alumne o a través del correu <alumnes@uib.cat>.

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Podeu consultar els reconeixements automàtics de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau de la UIB:
 • Dins la pàgina de cada estudi de grau, a l'apartat Accés i reconeixements
 • Al cerdador de reconeixement automàtic de crèdits entre CFGS i graus universitaris
 

suport