Accés amb el títol de tècnic superior o equivalent. Convocatòria extraordinària

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Resultats de la prova

Publicació dels resultats provisionals:

  • 11 de juliol de 2023 (a partir de les 16 hores)
  • Per UIBdigital.
En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Publicació dels resultats definitius:

  • 24 de juliol de 2023

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes:

Si heu demanat revisió dels exàmens, els resultats seran provisionals.

  • en preparació

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>. 

Consulta i revisions de notes

 

Revisió de les qualificacions

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Termini per sol·licitar la revisió:
Publicació dels resultats de les revisions:
Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials i procediment:
Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials
Termini per sol·licitar veure els exàmens i procediment:

D'acord amb la normativa vigent, els pares, mares o tutors legals, i si s’escau els alumnes, tenen dret a veure les proves revisades una vegada finalitzat en la seva totalitat el procés de revisió, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de revisió.

Consulta i revisions de notes

Obtenció de les paperetes

Termini
  • Convocatòria ordinària
    • A partir del 19 de juny de 2023
  • Convocatòria extraordinària
    • A partir del 17 de juliol de 2023
Lloc

A UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica (CVE).

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

AVÍS: us recomanam que comproveu que el document s'ha generat correctament amb el codi QR, en cas contrari no tendrà validesa. Si no visualitzau el CVE l'haureu de tornar sol·licitar.

cve

Presentació del document amb les dades d'accés i validesa oficial a països fora d'Espanya

Les persones que han de presentar el document oficial amb les dades d'accés a un país estranger hauran de sol·licitar un certificat de notes oficial al Servei d'Alumnes i Títols atès que no s'admet el document amb CVE.

El certificat té un cost de 17,91€ i s'haurà d'emetre en versió bilingüe castellà/anglès.

Una vegada obtingut el certificat oficial en paper s'ha d'entregar a:

Àrea d'Alta Inspecció d'Educació a les Illes Balears
C/ Felicià Fuster, 7
07006 Palma
Tel.: 971 98 94 12
Correu electrònic: aaie.illesbalears@correo.gob.es

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Consulta, revisions de notes i obtenció de paperetes

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Consultau els reconeixements automàtics de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau de la UIB dins la pàgina de cada estudi de grau, a l'apartat Accés i reconeixements.

 

 

suport