Accés amb el títol de tècnic superior o equivalent. Convocatòria extraordinària

Cita prèvia


Si necessitau realitzar un tràmit presencialment heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Resultats de la prova

Publicació dels resultats provisionals:

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Publicació dels resultats definitius:

  • 26 de juliol de 2022

Sol·licitud disponible a UIBdigital per obtenir les paperetes:

Si heu demanat revisió dels exàmens, els resultats seran provisionals.

  • 19 de juliol de 2022

Des d'UIBdigital podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Atenció al Alumne al 971101070 o a <alumnes@uib.cat>. 

Consulta i revisions de notes

 

Revisió de les qualificacions

Termini per sol·licitar la revisió:

Consultau l'apartat de la revisió de la qualificació a la informació general d'aquesta prova.

Publicació dels resultats de les revisions:
Termini per sol·licitar una segona correcció als errors materials i procediment:
Publicació de resultats de la segona correcció als errors materials
Termini per sol·licitar veure els exàmens i procediment:

D'acord amb la normativa vigent, els pares, mares o tutors legals, i si s’escau els alumnes, tenen dret a veure les proves revisades una vegada finalitzat en la seva totalitat el procés de revisió, en el termini de deu dies des de la notificació de la resolució de revisió.

Consulta i revisions de notes

Obtenció de les paperetes

Termini
  • Convocatòria ordinària
    • 21 de juny de 2022
  • Convocatòria extraordinària
    • 19 de juliol de 2022
Lloc

A UIBdigital, podeu obtenir els resultats de la prova d’accés i el resum per a preinscripció, ambdós amb codi de verificació electrònica.

Per obtenir aquests documents, heu d’anar a UIBdigital>Formació>Accés a la Universitat>Proves d’accés>Documentació. En aquesta pantalla us apareix el botó “Sol·licitar resguard” que us permetrà seleccionar quins documents voleu obtenir i en quins idiomes. La generació dels documents pot tardar uns minuts i us apareixeran en aquesta mateixa pàgina.

En cas de dubte, podeu consultar la web d'ajuda: ajuda.uib.cat

Consulta, revisions de notes i obtenció de paperetes

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Consultau els reconeixements automàtics de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau de la UIB dins la pàgina de cada estudi de grau, a l'apartat Accés i reconeixements.

 

 

suport