Fonaments de l'Art II

Cita prèvia


Si necessitau fer un tràmit presencialment, heu de sol·licitar cita prèvia clicant a https://citaprevia.uib.es/.
 

Informació de la matèria

Estructura de l'examen

Avís
Consultau les adaptacions per a les convocatòries de la PBAU

Programa de Fonaments de l’Art II

Bloc 1. El Romanticisme

S’hi estudia el triomf dels sentiments sobre el racionalisme del XVIII i el naixement d’aquest nou estil; la pintura europea, especialment Friedrich, Géricault, Delacroix i Turner, i la singularitat de Goya.

Bloc 2. El Romanticisme tardà. 1850-1900

Importància de les exposicions universals (torre Eiffel); l’escultura de Rodin; la pintura prerafaelita (D. G. Rossetti i J. E. Millais). Així mateix, s’analitza el moviment Arts and Crafts (William Morris), així com la irrupció de la fotografia (Talbot, Nadar, Daguerre) i el naixement del cinema (Lumière, Méliès, Griffith).

Bloc 3. Les avantguardes

En aquest extens bloc s’analitzen, entre altres continguts, la teoria dels colors i la influència que exerceix en els pintors impressionistes (Cézanne, Monet, Manet, Pissarro, Sisley, etc.); el fauvisme (Matisse); el postimpressionisme de Van Gogh; el cubisme (Gris, Braque i Picasso), i el cartell publicitari (Toulouse-Lautrec). Així mateix, s’hi estudien noves formes d’expressió artística, com l’estampa japonesa.

Bloc 4. El modernisme - art nouveau

Comprèn l’estudi de l’arquitectura europea de l’art nouveau; el modernisme de Victor Horta; el modernisme català de Gaudí i Domènech i Montaner.

Bloc 5. El surrealisme i altres avantguardes

Aquest bloc inclou l’estudi d’algunes de les avantguardes no incloses en el bloc 3: el surrealisme (Dalí i Miró/Frida Kahlo) i el dadaisme: Marcel Duchamp; el surrealisme al cinema, especialment les primeres obres de Luis Buñuel (Un chien andalou); el cinema expressionista alemany (El gabinet del doctor Caligari, de Wiene)

Bloc 7. La Gran Depressió i l’art d’aquesta època

Època daurada del còmic europeu (Tintín); el còmic nord-americà (Superman, Batman); i l’obra de Chaplin (Temps moderns). Fotografia de la gran depressió: Dorothea Lange

Bloc 8. La Segona Guerra Mundial

Entre altres continguts, s’hi estudia l’art del feixisme i del comunisme. La fotografia de guerra (Robert Capa); l’abstracció escultòrica (Henry Moore).

Bloc 9. El funcionalisme i les dècades dels quaranta i els cinquanta

Aquest bloc inclou l’anàlisi de l’arquitectura funcional: Mies van der Rohe, F. Lloyd Wright, Le Corbusier i la Bauhaus.

Bloc 10. Els anys 1960-1970

Entre altres aspectes, s’hi estudia la pintura expressionista abstracta (Pollock i Rothko) i l’expressionista figurativa (Bacon), el Pop art (Warhol) i l’Art Conceptual (Beyus).

Bloc 11. Els anys 1980-1990

Se centra en l’estudi de la postmodernitat arquitectònica: F. Gehry i N. Foster

Bloc 12. Els anys 2000-2015

Internet com a mitjà de producció i difusió artística

Criteris generals d'avaluació

  • Capacitat expositiva de l’alumne
  • Utilització del vocabulari tècnic, precisió terminològica
  • Capacitat de relacionar conceptes, de conèixer influències de determinats moviments artístics en altres
  • Capacitat d’analitzar una imatge i extreure’n les característiques generals del moviment
  • Situar cronològicament els diferents moviments artístics, així com fites destacades en la història de l’art (per exemple, any de la primera projecció pública de cinema, any de la primera fotografia…)

 Informació addicional de la matèria

Professores designades per la universitat

suport