Matricula't

Passes de la matrícula

La matrícula consta de les següents passes:

Selecció de pla

Si tens altres estudis iniciats a la UIB, la passa prèvia per formalitzar la matrícula és seleccionar a quin pla d'estudis vols matricular-te.

Per seleccionar el pla, clica a la fletxa fletxa que apareix davant el pla.

Dades personals

Primer de tot has de revisar i emplenar les dades personals; has d'indicar el domicili habitual, el domicili durant el curs i les dades de naixement.

En aquest apartat, has d'acceptar les condicions de matrícula (generals i específiques, en funció dels estudis als quals et matricules) que apareixen i que convé que llegeixis detingudament. 

També apareixen algunes preguntes relacionades amb l'autorització de la cessió de dades. Per exemple, si autoritzes la UIB perquè cedeixi les teves dades durant els estudis a les empreses i entitats que ho sol·licitin amb finalitats acadèmiques o laborals i durant els cinc anys posteriors a haver finalitzat els estudis; si vols que l'Oficina de Suport a Persones amb Necessitats Especials o el Programa d'Atenció a les Altes Capacitats Intel·lectuals contactin amb tu per, si escau, donar-te suport, etc.

Part d'aquesta informació la pots modificar posterioment des del teu perfil d'Acadèmic.

En relació amb la protecció de dades, consulta la informació addicional bàsica de protecció de dades d'activitats de tractament relatives a la matrícula i a l'expedient acadèmic dels estudiants.

Qüestionari estadístic

En aquesta passa de la matrícula, has de donar la informació que et demanam amb finalitats estadístiques.

Selecció d'assignatures

En aquesta passa, has d'indicar de quines assignatures et vols matricular.

Les assignatures s'organitzen per pestanyes:

  • Pendents: si tens assignatures suspeses de cursos anteriors.
  • Pla: les assignatures de què et pots matricular. En aquest apartat se solen mostrar les assignatures del curs en què estàs. Per afegir-ne d'altres, si les regles de matrícula ho permeten, pots fer servir el botó "Afegir assignatura mitjançant codi". D'aquesta manera, indicant el codi de l'assignatura, la podràs afegir.
  • Fora del pla: només s'utilitza per incorporar assignatures que s'ofereixen en un altre pla, però que tu les podries col·locar al teu. Aquesta opció no sol ser habitual als estudis de grau.
  • Preinscrites: només apareix si, en el teu cas, des dels serveis administratius t'han prematriculat a assignatures concretes. Aquesta opció no sol ser habitual als estudis de grau.
  • Reconegudes: en alguns casos, es permet que els reconeixements de crèdits resolts s'incorporin des de la matrícula, perquè d'aquesta manera pots decidir quan els incorpores i quants n'incorpores. Si la teva admissió és per canvi d'estudis o d'universitat o amb més de 90 crèdits reconeguts, hauràs d'incorporar com a mínim els crèdits reconeguts per validar la teva via d'accés (30 o 90, segons la via). El pagament dels reconeixements només es pot domiciliar.

Navega per les diferents pestanyes per anar incorporant totes les assignatures de què t'has de matricular.

La selecció de les assignatures es fa amb el més que apareix davant cada assignatura. Quan la selecciones, s'incorpora a l'apartat La meva selecció. Una vegada incorporada, pots editar-la amb el llapis (per si vols canviar el grup) o eliminar-la de la selecció amb la creueta .

En la majoria de casos, la selecció del grup és automàtica. En cas que hi hagi diversos grups disponibles, t'apareixerà una pantalla, perquè seleccionis el que t'interessa. Convé que, abans d'iniciar la matrícula, hagis consultat els horaris i tinguis clar a quins grups t'has de matricular.

En alguns estudis, la selecció del primer grup fixa el grup de les altres assignatures, per evitar que tinguis coincidència d'horaris. Així i tot, si al grup fix no hi ha capacitat, et mostrarà els altres grups disponibles, perquè en triïs un.

Convé que tinguis en compte les recomanacions que t'apareixen en aquesta pantalla per seleccionar els grups i les instruccions de matrícula del teu centre.

A més, a la part superior de la pantalla de matrícula, t'apareix un comptador, perquè vegis quants de crèdits i quantes assignatures incorpores a la matrícula. Exemple de comptador:

Quan acabis aquesta passa, l'aplicació verificarà que compleixes la normativa de permanència, les regles de matrícula establertes i els prerequisits de les assignatures. Si no compleixes alguna regla, t'apareixerà un avís perquè modifiquis la matrícula per complir-la.

A més, algunes assignatures requereixen un certificat negatiu de delictes sexuals. Si n'has seleccionat qualcuna, hauràs d'indicar si autoritzes la UIB a obtenir-lo o si et compromets a lliurar-lo. Pensa que, si no el presentes, no podràs cursar l'assignatura. Si autoritzes la consulta, és imprescindible que indiquis el nom del teu pare o la teva mare tal com apareix al DNI. Convé que consultis la informació relativa a aquest certificat negatiu.

Condicions de pagament

Per continuar la matrícula, has d'indicar si t'hem d'aplicar algun descompte. N'hi ha que ja apareixen automàticament (com és el cas de les matrícules d'honor de batxillerat o dels cicles formatius de grau superior) i altres que apareixen disponibles i pots incorporar a la columna de descomptes seleccionats.

(advertencia) Recorda que hauràs d'acreditar les condicions marcades lliurant la documentació corresponent als serveis administratius.

Si has de sol·licitar la beca del Ministeri per cursar estudis, pots marcar la condició de becari. Recorda que, a més de marcar-la aquí, l'has de sol·licitar a la seu electrònica del Ministeri. Consulta els requisits per sol·licitar-la i les condicions establertes a la convocatòria.

També pots indicar si vols fraccionar el pagament i en quants de terminis. En aquest cas, només és possible amb el pagament domiciliat.

Després, selecciones la forma de pagament (domiciliat o amb targeta) i emplenes les dades corresponents a la forma de pagament seleccionada. Recorda que, si marques domiciliat, has de lliurar l'autorització SEPA signada.

(advertencia) Si fas una modificació de matrícula, l'aplicació t'obligarà a domiciliar el pagament. Si havies triat una altra forma de pagament, a la modificació no podràs fraccionar el pagament.

En el camp Altres imports poden aparèixer altres preus, alguns d'obligatoris i altres que podries triar.

Consulta més informació sobre les exempcions i bonificacions, els preus i les modalitats de pagament, etc.

Confirmació de la matrícula

En aquesta passa, apareix el resum de tot allò de què t'has matriculat, les taxes acadèmiques i administratives que s'aplicaran,  els terminis de venciment dels rebuts i la forma de pagament seleccionada, en funció d'allò que has seleccionat i indicat a les passes prèvies.

Recorda que estàs a punt de signar el contracte amb la Universitat sobre els serveis acadèmics i administratius per a l'any acadèmic i que els impagaments suposen un recàrrec del 5 per cent i queden com a deute, de manera que no permeten que facis cap tràmit a la Universitat. 

Si estàs d'acord amb la informació que apareix en aquesta pàgina, i per finalitzar la matrícula, clica a "Confirmar".

Si has triat el pagament amb targeta, s'obre una passarel·la de pagament segura per pagar l'import de la matrícula.

A continuació apareixeran els documents de la matrícula generats. Si has marcat el pagament domiciliat, apareixerà l'autorització SEPA que has de lliurar als serveis administratius corresponents (emplenada i signada pel titular del compte) juntament amb la resta de documentació acreditativa de les condicions que has marcat per gaudir de descomptes.

Assigna't la resta de grups

Quan has acabat la matrícula, si en els teus estudis s'han definit grups no matriculables per a les assignatures i l'assignació es fa per autoservei, t'apareix un botó d'"Elecció de grups" .

Si no tries o confirmes els grups no matriculables just després de la matrícula, ho podràs fer des de l'apartat Inscripció a grups no matriculables > Assignació manual de grups, del menú d'Acadèmic.

Aquesta passa et permet assignar-te les activitats de l'assignatura seleccionant els grups corresponents. És una passa imprescindible per completar l'horari i poder dur a terme totes les activitats programades de l’assignatura.

Abans d'assignar-te els grups, convé haver consultat els horaris i tenir clar com funcionen els grups als quals t'has de matricular o inscriure. Convé que tinguis en compte les instruccions i recomanacions del teu centre. 

Si hi ha més d'un grup no matriculable, t'apareixerà una fletxa per seleccionar entre els disponibles, com per exemple en les imatges següents:

Una vegada seleccionat el grup que vols, ja t'apareix indicat a la columna de "grup":

Quan has acabat de seleccionar tots els grups, has de clicar a gravar.

Pensa que els grups no matriculables no es poden modificar per autoservei a no ser que hagis fet una modificació de matrícula prèviament.

En cas que només hi hagi un grup no matriculable vinculat a aquell grup, el grup apareix en vermell i s'ha de confirmar l'assignació de grups simplement clicant a gravar:

 

Per avançar en el procés de matrícula, et podràs moure pel tren de passes:

La passa en què et trobes sempre apareix en un requadre blau.

Per avançar per la matrícula, et pots moure pel tren de passes o clicant als botons "Següent", "Tornar"/"Enrere". NO utilitzis els botons del navegador.

Accés a l'automatrícula

icono aplicacion academic

Avís
La matrícula dels estudis que s'imparteixen a centres adscrits no es pot formalitzar per automatrícula.
Contacta amb la secretaria per informar-te de les condicions de matrícula i per formalitzar-la. 

suport