Matricula't

Les passes per matricular-te són les següents:

 1. Selecciona el pla
 2. Revisa i completa les dades personals
 3. Emplena el questionari estadístic
 4. Selecciona les assignatures
 5. Indica les condicions de pagament
 6. Confirma la matricula
 7. Assigna't els grups

En aquest apartat s'explica en què consisteix cada passa.

Per avançar en el procés de matrícula, et podràs moure pel tren de passes:

tren de passes de l'aplicatiu per fer la matrícula

La passa en què et trobes sempre apareix en un requadre blau.

Per avançar per la matrícula, et pots moure pel tren de passes o clicant als botons "Següent", "Tornar"/"Enrere". NO utilitzis els botons del navegador.

Passes de la matrícula per iniciar estudis

1

Selecciona el pla

Si tens altres estudis iniciats a la UIB, la passa prèvia per formalitzar la matrícula és seleccionar a quin pla d'estudis vols matricular-te.
Per seleccionar el pla, clica a la fletxa  que apareix davant el pla.

2

Revisa i completa les dades personals

En aquesta passa hauràs de:

 • Primer de tot has de revisar i emplenar les dades personals; has d'indicar el domicili habitual, el domicili durant el curs i les dades de naixement.
 • Acceptar les condicions de matrícula (generals i específiques, en funció dels estudis als quals et matricules) que apareixen i que convé que llegeixis detingudament.
 • Indicar quina autorització de cessió de dades vols fer.

3

Emplena el qüestionari estadístic

Has d'indicar la informació que et demanen amb finalitats estadístiques.

4

Selecciona les assignatures

En aquesta passa has de seleccionar les assignatures que incorpores a la matrícula. Convé que tinguis en compte les recomanacions que fa el teu centre. També les podeu consultar a l'avís que vos sortirà a aquesta pantalla.

Les assignatures s'organitzen per pestanyes:

 • Pendents: si tens assignatures suspeses de cursos anteriors.
 • Pla: les assignatures de què et pots matricular. En aquest apartat se solen mostrar les assignatures del curs en què estàs. Per afegir-ne d'altres, si les regles de matrícula ho permeten, pots fer servir el botó "Afegir assignatura mitjançant codi". D'aquesta manera, indicant el codi de l'assignatura, la podràs afegir.
 • Fora del pla: només s'utilitza per incorporar assignatures que s'ofereixen en un altre pla, però que tu les podries col·locar al teu. Aquesta opció no sol ser habitual als estudis de grau.
 • Preinscrites: només apareix si, en el teu cas, des dels serveis administratius t'han prematriculat a assignatures concretes. Aquesta opció no sol ser habitual als estudis de grau.

Navega per les diferents pestanyes per anar incorporant totes les assignatures de què t'has de matricular.

La selecció de les assignatures es fa amb el més que apareix davant cada assignatura. Quan la selecciones, s'incorpora a l'apartat "La meva selecció". Una vegada incorporada, pots editar-la amb el llapis (per si vols canviar el grup) o eliminar-la de la selecció amb la creueta .

En la majoria de casos, la selecció del grup és automàtica. En cas que hi hagi diversos grups disponibles, t'apareixerà una pantalla, perquè seleccionis el que t'interessa. Convé que, abans d'iniciar la matrícula, hagis consultat els horaris i tinguis clar a quins grups t'has de matricular.

En alguns estudis, la selecció del primer grup fixa el grup de les altres assignatures, per evitar que tinguis coincidència d'horaris. Així i tot, si al grup fix no hi ha capacitat, et mostrarà els altres grups disponibles, perquè en triïs un.

Convé que tinguis en compte les recomanacions que t'apareixen en aquesta pantalla per seleccionar els grups i les instruccions de matrícula del teu centre.

A més, a la part superior de la pantalla de matrícula, t'apareix un comptador, perquè vegis quants de crèdits i quantes assignatures incorpores a la matrícula. Exemple de comptador:

Quan acabis aquesta passa, l'aplicació verificarà que compleixes la normativa de permanència, les regles de matrícula establertes i els prerequisits de les assignatures. Si no compleixes alguna regla, t'apareixerà un avís perquè modifiquis la matrícula per complir-la.

A més, algunes assignatures requereixen un certificat negatiu de delictes sexuals. Si n'has seleccionat qualcuna, hauràs d'indicar si autoritzes la UIB a obtenir-lo o si et compromets a lliurar-lo. Pensa que, si no el presentes, no podràs cursar l'assignatura. Si autoritzes la consulta, és imprescindible que indiquis el nom del teu pare o la teva mare tal com apareix al DNI. Convé que consultis la informació relativa a aquest certificat negatiu.

5

Indica les condicions de pagament

Per continuar la matrícula, has d'indicar si t'hem d'aplicar algun descompte, si és així l'hauràs d'incorporar a la columna de descomptess seleccionats.

Recorda que hauràs d'acreditar les condicions marcades lliurant la documentació corresponent als serveis administratius.

Si has sol·licitat la beca del Ministeri per cursar estudis, pots marcar la condició de becari.

També pots indicar si vols fraccionar el pagament i en quants de terminis. En aquest cas, només és possible amb el pagament domiciliat.

Després, selecciones la forma de pagament (domiciliat, carta de pagament o amb targeta) i emplenes les dades corresponents a la forma de pagament seleccionada. Recorda que, si marques domiciliat, has de lliurar l'autorització SEPA signada.

En el camp Altres imports poden aparèixer altres preus, alguns d'obligatoris i altres que podries triar.

Consulta més informació sobre les exempcions i bonificacions, els preus i les modalitats de pagament, etc.

6

Confirma la matrícula

A la pantalla de confirmació de matrícula, surt el resum de la informació que has introduït a cada una de les pantalles anteriors perquè acceptis i confirmis la matrícula.

Recorda que estàs a punt de signar el contracte amb la Universitat sobre els serveis acadèmics i administratius per a l'any acadèmic i que els impagaments suposen un recàrrec del 5 per cent i queden com a deute, de manera que no permeten que facis cap tràmit a la Universitat. 

Si estàs d'acord amb la informació que apareix en aquesta pàgina, i per finalitzar la matrícula, clica a "Confirmar".

Si has triat el pagament amb targeta, s'obre una passarel·la de pagament segura per pagar l'import de la matrícula.

A continuació apareixeran els documents de la matrícula generats. Si has marcat el pagament domiciliat, apareixerà l'autorització SEPA que has de lliurar als serveis administratius corresponents (emplenada i signada pel titular del compte) juntament amb la resta de documentació acreditativa de les condicions que has marcat per gaudir de descomptes.

7

Assigna't els grups

Quan has acabat la matrícula, t'hauràs d'assignar els grups de la resta de tipologies que no hagis marcat a la matrícula.

Si no tries o confirmes aquests grups just després de la matrícula, ho podràs fer des de l'apartat Assignació de grups > Assignació manual de grups, del menú d'Acadèmic.

Aquesta passa et permet assignar-te les activitats de l'assignatura seleccionant els grups corresponents. És una passa imprescindible per completar l'horari i poder dur a terme totes les activitats programades de l’assignatura.

Abans d'assignar-te els grups, convé haver consultat els horaris i tenir clar com funcionen els grups als quals t'has de matricular o inscriure. Convé que tinguis en compte les instruccions i recomanacions del teu centre

Si hi ha més d'un grup, t'apareixerà una fletxa per seleccionar entre els disponibles, com per exemple en les imatges següents:

Una vegada seleccionat el grup que vols, ja t'apareix indicat a la columna de "grup":

Quan has acabat de seleccionar tots els grups, has de clicar a gravar.

Pensa que aquests grups no es poden modificar per autoservei a no ser que hagis fet una modificació de matrícula prèviament.

En cas que només hi hagi un grup, apareix en vermell i s'ha de confirmar l'assignació de grups simplement clicant a gravar:

 

 

suport