Oferta

Notes de tall de Grau de Turisme

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
7,244 B* 17 2 (EXT) 15/09/2021
5,882 A* 41 1 (EXT) 09/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
7,510 E* 7 2 (JUN) 21/07/2021
6,000 A* 97 1 (JUN) 15/07/2021Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
6,140 A* 1 1 (EXT) 09/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021
5,900 C* 1 2 (JUN) 12/07/2021
6,280 A* 4 1 (JUN) 28/06/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,278 A* 53 2 (EXT) 28/09/2020
6,856 A* 112 1 (EXT) 23/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
5,252 A* 10 2 (JUN) 31/07/2020
6,148 A* 92 1 (JUN) 27/07/2020

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,350 A* 1 2 (EXT) 28/09/2020
6,350 A* 3 1 (EXT) 23/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020
6,830 A* 1 1 (JUN) 15/06/2020


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
5,340 A* 58 1 (JUN) 17/07/2019Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
6,320 A* 2 1 (JUN) 17/07/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019
5,400 C* 1 1 (JUN) 17/06/2019