Oferta

Notes de tall de Grau de Turisme

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (EXT) 19/09/2023
5,968 B* 7 2 (EXT) 13/09/2023
7,554 B* 45 1 (EXT) 07/09/2023
5,000 7 (JUN) 19/09/2023
5,346 A* 77 1 (JUN) 12/07/2023Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (EXT) 19/09/2023
5,000 7 (JUN) 19/09/2023Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 07/07/2023


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (EXT) 20/09/2022
5,104 B* 9 1 (EXT) 06/09/2022
5,000 9 (JUN) 20/09/2022
5,872 A* 51 1 (JUN) 18/07/2022Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (EXT) 20/09/2022
5,000 9 (JUN) 20/09/2022

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 9 (JUN) 20/09/2022Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 25/07/2022
5,710 C* 1 1 (JUN) 20/06/2022


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
7,244 B* 17 2 (EXT) 15/09/2021
5,882 A* 41 1 (EXT) 09/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
7,510 E* 7 2 (JUN) 21/07/2021
6,000 A* 97 1 (JUN) 15/07/2021Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
6,140 A* 1 1 (EXT) 09/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021
5,900 C* 1 2 (JUN) 12/07/2021
6,280 A* 4 1 (JUN) 28/06/2021