Oferta

Notes de tall de Grau de Turisme

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

 • PAU i Cicles Formatius
 • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
 • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
 • Titulats universitaris (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 25 anys
 • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 45 anys
 • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
 • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021 • PAU i Cicles Formatius
 • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
 • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
 • Titulats universitaris
 • Més grans de 25 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 45 anys
 • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
 • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020 • PAU i Cicles Formatius
 • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
 • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
 • Titulats universitaris (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 25 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
 • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
 • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019