Oferta

Notes de tall de Grau d'Enginyeria Telemàtica

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,200 E* 1 12 (JUN) 28/09/2021
7,122 B* 5 8 (JUN) 09/09/2021
8,080 B* 7 6 (JUN) 06/08/2021
5,118 A* 12 5 (JUN) 04/08/2021
5,960 A* 22 4 (JUN) 30/07/2021
6,356 A* 36 3 (JUN) 27/07/2021
6,356 A* 40 2 (JUN) 21/07/2021
7,464 A* 110 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
7,140 A* 1 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,900 A* 1 12 (JUN) 28/09/2021

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,648 A* 13 10 (JUN) 28/09/2020
5,648 A* 14 9 (JUN) 23/09/2020
5,648 A* 15 3 (JUN) 06/08/2020
6,230 A* 43 2 (JUN) 31/07/2020
7,094 A* 88 1 (JUN) 27/07/2020

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020


  • PAU i Cicles Formatius
  • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
  • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
  • Titulats universitaris (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 25 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
  • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
  • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
  • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
5,384 A* 35 1 (JUN) 17/07/2019