Oferta

Notes de tall de Grau de Psicologia

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,150 A* 244 12 (JUN) 28/09/2021
9,150 A* 245 10 (JUN) 20/09/2021
9,162 A* 247 9 (JUN) 15/09/2021
9,220 A* 252 8 (JUN) 09/09/2021
9,232 A* 255 7 (JUN) 06/09/2021
9,250 A* 259 6 (JUN) 06/08/2021
9,370 A* 271 5 (JUN) 04/08/2021
9,570 A* 293 4 (JUN) 30/07/2021
9,946 A* 354 3 (JUN) 27/07/2021
10,200 A* 460 2 (JUN) 21/07/2021
10,846 A* 713 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
9,654 J* 1 2 (JUN) 21/07/2021

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,790 B* 13 12 (JUN) 28/09/2021
7,810 B* 15 5 (JUN) 04/08/2021
7,840 B* 16 4 (JUN) 30/07/2021
7,070 A* 21 3 (JUN) 27/07/2021
7,072 A* 23 2 (JUN) 21/07/2021
7,640 A* 27 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,740 A* 30 12 (JUN) 28/09/2021
6,880 A* 31 3 (JUN) 27/07/2021
7,030 A* 33 2 (JUN) 21/07/2021
7,030 A* 40 1 (JUN) 15/07/2021


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,530 A* 3 12 (JUN) 28/09/2021
6,530 A* 5 1 (JUN) 15/07/2021

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,200 C* 6 6 (JUN) 20/09/2021
7,300 B* 7 3 (JUN) 21/07/2021
7,300 B* 9 2 (JUN) 12/07/2021
7,700 B* 14 1 (JUN) 28/06/2021

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,000 A* 283 10 (JUN) 28/09/2020
9,092 A* 288 9 (JUN) 23/09/2020
9,096 A* 290 7 (JUN) 15/09/2020
9,100 A* 293 6 (JUN) 09/09/2020
9,136 A* 296 5 (JUN) 04/09/2020
9,170 A* 300 4 (JUN) 10/08/2020
9,326 A* 315 3 (JUN) 06/08/2020
9,548 A* 413 2 (JUN) 31/07/2020
9,922 A* 585 1 (JUN) 27/07/2020

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,499 J* 1 10 (JUN) 28/09/2020
11,232 J* 2 2 (JUN) 31/07/2020

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,270 A* 24 10 (JUN) 28/09/2020
7,270 A* 25 3 (JUN) 06/08/2020
7,270 A* 26 2 (JUN) 31/07/2020
7,620 A* 36 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,500 A* 8 10 (JUN) 28/09/2020
5,580 A* 9 7 (JUN) 15/09/2020
5,800 A* 11 6 (JUN) 09/09/2020
5,930 A* 12 5 (JUN) 04/09/2020
5,940 A* 13 4 (JUN) 10/08/2020
6,040 A* 15 3 (JUN) 06/08/2020
6,040 A* 17 2 (JUN) 31/07/2020
6,040 A* 20 1 (JUN) 27/07/2020Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020
7,180 D* 1 2 (JUN) 29/06/2020
7,200 C* 6 1 (JUN) 15/06/2020

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,336 A* 163 8 (JUN) 19/09/2019
7,375 A* 167 7 (JUN) 13/09/2019
7,390 A* 171 6 (JUN) 05/09/2019
7,484 A* 174 5 (JUN) 05/08/2019
7,506 A* 181 4 (JUN) 01/08/2019
7,578 A* 189 3 (JUN) 29/07/2019
7,578 A* 232 2 (JUN) 22/07/2019
8,532 A* 452 1 (JUN) 17/07/2019

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,000 B* 9 8 (JUN) 19/09/2019
7,210 B* 11 6 (JUN) 05/09/2019
7,330 B* 12 5 (JUN) 05/08/2019
7,390 B* 14 4 (JUN) 01/08/2019
8,320 B* 16 3 (JUN) 29/07/2019
8,320 B* 20 2 (JUN) 22/07/2019
6,100 A* 29 1 (JUN) 17/07/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
6,650 B* 3 3 (JUN) 29/07/2019
5,390 A* 4 2 (JUN) 22/07/2019
5,650 A* 11 1 (JUN) 17/07/2019Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,340 C* 5 3 (JUN) 22/07/2019
6,340 C* 6 2 (JUN) 01/07/2019
7,100 C* 8 1 (JUN) 17/06/2019

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,300 C* 1 3 (JUN) 22/07/2019