Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. A les seus a partir del curs 2022/23 s'oferta la Doble titulació: Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària (pla 2022)

22132. Treball de Fi de Grau d'Educació Primària (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

 • Cal haver superat 150 crèdits del conjunt de les assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i pràctiques externes
 • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents

Treballs de Fi de Grau

 • Anàlisi de les necessitats de diferents centres educatius vers el tractament de la mort en les aules de primària i proposta de recursos i actuacions
 • Aportaciones de neurociencia en educación: una escuela con cerebro
 • Com afrontar el dol des de la resiliència a l'educació primària
 • El teatro como herramienta didáctica en Educación Primaria
 • Guia pràctica per millorar la motivació, l'atenció i la memòria en el procés d'ensenyament aprenentatge des del punt de vista de la neuroeducació
 • Instauració d'hàbits de vida saludable: el transport actiu.
 • Jolly Phonics: introducció a noves metodologies per a l'aprenentatge de la fonètica, la pronúncia i la lectoescriptura anglesa a l'etapa d'educació primària
 • L'estudi comparatiu sobre el sistema educatiu de dos països de l'Amèrica Llatina: Argentina i Costa Rica
 • La codocència com a mesura d'atenció a la diversidat des de l'experiència docent en un centre concertat d'Educació Primària a Menorca
 • Memoria del Trabajo Final de Grado Propuesta didáctica para el desarrollo y evaluación de la comprensión lectora a partir de la motivación del alumno
 • PATIS ACTIUS PER A LA MILLORA DE L'ACTIVITAT FÍSICA
 • Percepció dels docents d'Educació Primària de l'Illa de Menorca respecte la resposta educativa realitzada durant la pandèmia
 • Proposta d'intervenció per una educació física més coeducadora
 • "El desenvolupament de la creativitat en situacions d'aprenentatge quotidianes a les escoles d'Educació Primària de Menorca".
 • "Head, shoulders, knees & toes", una aproximació a l'ús de la música per a l'aprenentatge de la llengua anglesa a les escoles de Menorca.
 • "Metodologies d'aprenentatge cooperatiu en temps de pandèmia"
 • Alumnado con Altas Capacidades en el aula de Primaria. Modelo de Intervención.
 • Anàlisi de les barreres i els facilitadors del col·lectiu NESE del CEIP Mare de Déu del Carme.
 • Com s'inicia l'aprenentatge d'una segona llengua a l'etapa de primària?
 • El Ioga en l'àmbit escolar
 • El treball de l'expressió corporal a la matèria d'educació física com a instrument facilitador de l'educació emocional en alumnes de 6è de primària: una proposta pràctica al centre CEIP Francesc d'Albranca
 • Existeixen realment les intel·ligències múltiples?
 • Intel·ligència Emocional a l'Aula
 • L'educació emocional a primària. Anàlisi sobre la seva pràctica al CEIP Mare de Déu del Carme i proposta de bloc educatiu.
 • L'educació inclusiva a les aules UECCO de Menorca
 • La coeducació a l'escola.
 • La importància de l'educació emocional dins l'aula.
 • Les sortides escolars a l'Educació Primària centrades en les Illes Balears
 • PEDAGOGIA SISTEMICA: Propuesta de Intervención en Educación Primaria
 • Assetjament escolar i ciberassetjament, la importància de la prevenció a l'escola.
 • Atenció educativa als alumnes TEA
 • L¿hort escolar. Un recurs educatiu per a escoles creatives.
 • L'amor de les tres taronges. Característiques i proposta didàctica
 • La importància del desenvolupament de les funcions executives a l'escola, mitjançant l'educació física.
 • Les aportacions de l'educació emocional en la resolució positiva dels conflictes
 • Nous enfocaments didàctics per l'ensenyament de la música dins l'educació primària
 • Proposta d'activitat física escolar
 • Anàlisi de l¿ús d¿Edmodo al centre d¿educació primària Castell de Santa Àgueda
 • Conscienciació de la necessitat de transmissió d'un estil de vida saludable a l'escola. Projecte: ¿Millorem la nostra salut, junts!¿
 • El desenvolupament de la competència socioemocional en l'alumnat amb Trastorn d'espectre autista
 • Els escacs com a eina pedagògica per treballar la gestió de les emocions i assolir valors bàsics pel benestar personal
 • Estimulació multisensorial en alumnat TEA
 • Igualtat de gènere a l¿educació física dels centres de primària de Menorca.
 • L'Aprenentatge-Servei: una aproximació teòrica i pràctica
 • L'autoestima a l'escola
 • L'educació física inclusiva: estratègies generals
 • La bona alimentació i els hàbits saludables
 • La capacitat educativa dels projectes musicals
 • La cultura dins l'aula. Interculturalitat o multiculturalitat?
 • La importància de l¿alimentació per a l¿aprenentatge
 • La importància de l¿educació en l¿àmbit esportiu escolar
 • La importància de la lectura per als infants i la seva normalització.
 • Millora en la motivació amb l'ús de les TIC amb un alumne amb autisme
 • PROCÉS CAP A LA INCLUSIÓ D¿ALUMNES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A L¿AULA
 • Treballar l'escriptura o de com no separar l'hàbit d'escriure de l'aprenentatge competencial
 • Dinamització de patis a l'etapa d'Educació Primària
 • El joc com a eina d¿ensenyament de llengües.
 • EL MÓN DE LA DISLÈXIA
 • El respecte a la diferència
 • ELS AMBIENTS A L¿EDUCACIÓ PRIMÀRIA
 • Ensenyar a Pensar. Ambients i Habilitats de Pensament.
 • Escoles Rurals
 • Joc cooperatiu com a eina de l'aprenentatge cooperatiu. En cerca de la resolució no violenta dels conflictes
 • L¿ENSENYAMENT DE L¿ESCRIPTURA: LLETRA LLIGADA Vs. LLETRA D¿IMPREMTA
 • L'Art a les aules de Primària. Estratègies per una Educació Artística de qualitat
 • La importància de la motivació a l'escola
 • La importància de les emocions dins l'àmbit educatiu
 • La importància del joc educatiu a l'Educació Primària
 • La intervenció primerenca en les dificultats d¿aprenentatge.
 • Música i emocions
 • PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES ¿CÓMO INTERVENIR DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO?
 • Relació del clima d¿aula amb el rendiment acadèmic dels alumnes a l¿Educació Primària
 • Una anàlisi del tipus de suport educatiu que es desenvolupa a les diferents escoles d'Educació Primària de Ciutadella
 • ¿Qué beneficios puede aportar la Actividad Física a niños y adultos con síndrome de Down para mejorar sus problemas?
 • Considerant les matemàtiques per comprendre el món
 • Dificultats en el procés enesenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Percepció de l'assignatura per part d'alumnes i mestres.
 • Educació per a la Salut: un repte pendent
 • Escape room educatiu de resolució de conflictes
 • L'efectivitat de la repetició escolar. Factors i diferents punts de vida sobre el fet de repetir un curs escolar
 • La relació entre el docent i la família. Importància i orientacions
 • Trastorn d'alteració de conducta i la seva intervenció dins tots els seus àmbits