Oferta

Notes de tall de Grau d'Odontologia (Centre adscrit ADEMA)

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,338 A* 14 12 (JUN) 28/09/2021
5,338 A* 15 11 (JUN) 23/09/2021
6,580 A* 26 5 (JUN) 04/08/2021
8,188 A* 44 4 (JUN) 30/07/2021
10,400 A* 102 3 (JUN) 27/07/2021
11,628 A* 150 2 (JUN) 21/07/2021
12,016 A* 226 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
7,486 A* 2 5 (JUN) 04/08/2021
7,820 A* 5 4 (JUN) 30/07/2021
8,200 A* 8 3 (JUN) 27/07/2021
8,293 A* 8 2 (JUN) 21/07/2021
8,293 A* 12 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
5,390 A* 1 3 (JUN) 27/07/2021


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021
6,500 B* 1 1 (JUN) 28/06/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
5,294 A* 4 2 (JUN) 31/07/2020
11,325 A* 119 1 (JUN) 27/07/2020

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
7,735 A* 6 2 (JUN) 31/07/2020
7,735 A* 12 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,775 B* 1 3 (JUN) 31/07/2020

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,854 B* 3 8 (JUN) 19/09/2019
5,270 A* 4 7 (JUN) 13/09/2019
5,650 A* 7 6 (JUN) 05/09/2019
5,654 A* 9 4 (JUN) 01/08/2019
6,860 A* 18 3 (JUN) 29/07/2019
6,860 A* 23 2 (JUN) 22/07/2019
10,260 A* 116 1 (JUN) 17/07/2019

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
7,797 A* 1 6 (JUN) 05/09/2019
8,293 A* 2 4 (JUN) 01/08/2019
8,560 A* 4 3 (JUN) 29/07/2019
8,560 A* 7 2 (JUN) 22/07/2019
8,560 A* 9 1 (JUN) 17/07/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
5,040 C* 1 1 (JUN) 17/07/2019
Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019