Grau de Geografia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

21132. Treball de Fi de Grau de Geografia (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Treballs de Fi de Grau

 • Anàlisi Integrat cap a l'estudi de les cases de neu a Mallorca
 • Conseqüències de la COVID-19 per al petit comerç del centre històric de Palma
 • Diferències en les dinàmiques de creixement dels nuclis costaners de s'Estanyol, sa Ràpita i Colònia de Sant Jordi (1956-2019)
 • El cicloturisme, una opció per a la desestacionalització turística a la zona Nord de Mallorca (Pollença)
 • Estudi illa de calor nocturna de Vilafranca de Bonany
 • Evolució dels usos del sòl de la costa oriental de Mallorca (1990-2018)
 • Los itinerarios como herramienta para la enseñanza de la geografía en los institutos de secundaria del municipio de Calviá
 • Anàlisi de l¿efecte de la cobertura arbòria en la temperatura del campus de la UIB
 • Anàlisi del comportament del Diòxid de Nitrogen a Espanya en el transcurs de la crisi de la COVID ¿ 19
 • Anàlisi i cartografia del sistema hidràulic andalusí de la Vall de Coanegra
 • Anàlisi i oportunitats de millora en la gestió de residus a la comarca del Raiguer de Mallorca
 • Análisis de la dispersión de los negocios étnicos búlgaros. El caso de Palma.
 • Análisis del gradiente térmico altitudinal de la zona central de la Serra de Tramuntana
 • Análisis pluviométrico altitudinal del sector central de la Serra de Tramuntana
 • Dinàmica litoral al Migjorn de Mallorca: el cas de Portocolom (Felanitx)
 • El fus horari: una questió més enllà de la geografia
 • El milà real (Milvus milvus) a Mallorca: biogeografia i accions de protecció d¿una espècie amenaçada
 • Esdeveniments de Precipitació Extrema a les Illes Balears associades al Tipus de Temps (1971-2012)
 • Evolució de la línia de costa a dues platges encaixades: Es Domingos Grans i Es Domingos Petits (2002-2019)
 • Illa de calor urbana nocturna i distribució tèrmica a Sóller (Mallorca, Illes Balears)
 • La problemàtica de les tovalloletes. Anàlisi al terme municipal de Manacor
 • Marratxí: una tradició territorial dispersa
 • Situación de la población joven en el sector agroalimentario
 • Sostenibilitat i evolució del consum d¿aigua en un entorn insular mediterrani: el cas de Mallorca 2008-2018 (Illes Balears)