Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22773. Pràcticum I (2023-24)

Crèdits 15 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de les assignatures 22764, 22766, 22770 o haver-les cursat
  • Cal haver superat 24 crèdits de les assignatures 21654, 21657, 21658, 21660, 21661, 22760, 22761, 22765
  • Cal haver superat 70 crèdits entre primer i segon curs

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents