Botar al contingut
Escolta

Grau de Fisioteràpia (Pla 2016)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22773. Pràcticum I (2020-21)

Crèdits 15 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per a la matrícula
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22764 - Legislació Sanitària
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22766 - Ètica en Ciències de la Salut
  • cal haver cursat o matricular (a l'any acadèmic actual) l'assignatura 22770 - Fisioteràpia en Gerontologia
  • cal haver superat 24 crèdits del conjunt d'assignatures format per l'assignatura 21654, l'assignatura 21657, l'assignatura 21658, l'assignatura 21660, l'assignatura 21661, l'assignatura 22760, l'assignatura 22761, l'assignatura 22765
  • cal haver superat 90,3 (70%) crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les assignatures de 1 curs, totes les assignatures de 2 curs

Bibliografia recomanada

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2015-16 podeu consultar el cercador de guies docents
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB