Oferta

Notes de tall de Grau de Filosofia

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
5,084 A* 16 1 (JUN) 15/07/2021Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
8,220 B* 1 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021
6,100 C* 1 1 (JUN) 28/06/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020
6,026 B* 7 1 (EXT) 23/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
5,470 A* 19 1 (JUN) 27/07/2020


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 2 (EXT) 28/09/2020
5,000 10 (JUN) 28/09/2020
8,150 B* 1 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019