Oferta

Notes de tall de Grau d'Educació Social

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
8,150 A* 25 5 (EXT) 28/09/2021
8,150 A* 26 4 (EXT) 23/09/2021
8,250 A* 27 3 (EXT) 20/09/2021
8,250 A* 40 2 (EXT) 15/09/2021
8,389 A* 65 1 (EXT) 09/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
5,892 A* 22 3 (JUN) 27/07/2021
6,038 A* 36 2 (JUN) 21/07/2021
6,820 A* 79 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021

Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 5 (EXT) 28/09/2021
6,500 1 2 (EXT) 15/09/2021
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
8,490 A* 2 4 (JUN) 30/07/2021
8,490 A* 11 3 (JUN) 27/07/2021
8,490 A* 13 2 (JUN) 21/07/2021
8,490 A* 16 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
5,820 A* 3 4 (JUN) 30/07/2021
6,200 A* 5 3 (JUN) 27/07/2021
6,590 A* 9 1 (JUN) 15/07/2021


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,170 C* 4 10 (JUN) 28/09/2020
7,360 C* 5 8 (JUN) 18/09/2020
7,625 C* 7 5 (JUN) 04/09/2020
8,300 C* 9 4 (JUN) 10/08/2020
5,120 A* 11 3 (JUN) 06/08/2020
5,740 A* 30 2 (JUN) 31/07/2020
6,170 A* 54 1 (JUN) 27/07/2020Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,450 B* 1 10 (JUN) 28/09/2020
6,400 A* 2 5 (JUN) 04/09/2020
6,800 A* 3 4 (JUN) 10/08/2020
7,240 A* 5 3 (JUN) 06/08/2020
7,240 A* 14 2 (JUN) 31/07/2020
7,920 A* 22 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,650 A* 3 10 (JUN) 28/09/2020
5,650 A* 4 3 (JUN) 06/08/2020
5,650 A* 5 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
5,580 A* 26 1 (JUN) 17/07/2019


Persones amb discapacitat

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
7,016 A* 1 2 (JUN) 22/07/2019
7,900 A* 12 1 (JUN) 17/07/2019

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
5,525 A* 5 1 (JUN) 17/07/2019


Més grans de 45 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019

Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019
6,800 C* 1 1 (JUN) 17/06/2019