Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

22328. Treball de Fi de Grau d'Educació Social (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Treball de fi de grau
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Prerequisits

 • Cal haver superat 150 crèdits del conjunt d'?_?assignatures de formació bàsica, obligatòries, optatives i Pràctiques Externes
 • Cal haver superat 60 crèdits del conjunt d'?_?assignatures de formació bàsica

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bàsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en línia,...). La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents

Treballs de Fi de Grau

 • El Professorat Tècnic de Serveis a la Comunitat a les escoles d?_?educació infantil i primària de les Illes Balears i la importància de l?_?educació social a l?_?escola.
 • INFLUÈNCIA DE LA PORNOGRAFIA A LES RELACIONS INTERPERSONALS DELS I LES ADOLESCENTS.
 • ¿Cómo juegas tus cartas?. Mediación artística dentro de Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma.
 • "Discapacidad Intelectual y Comunidad. Análisis de la participación social y comunitaria de las personas con discapacidad intelectual en Mallorca".
 • "INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES RELACIONADO CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES, ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS ACTUALES Y PROPUESTA DE MEJORA"
 • Anàlisi de la participació de la Convocatòria d'ajuts per a accions d'educació per a la Transformació Social de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.
 • Análisis de la situación de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Baleares
 • Anàlisi sobre la comunitat sorda i coneixement i utilització de la llengua de signes a l'illa de Menorca.
 • Avaluació de l'estat actual de l'associacionisme a la ciutat d'Inca
 • BUENAS PRÁCTICAS EN INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA Y UNA PROPUESTA DE OCIO SALUDABLE CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
 • Cambios relacionales en el ámbito familiar a través de la introducción de las TIC
 • El consum de drogues al Municipi de Felanitx en les persones adultes d'entre divuit i vint-i-cinc anys.
 • El divorcio y sus consecuencias a nivel académico de los/as hijos/as.
 • El proceso de acogida de las personas refugiadas en las Islas Baleares
 • Esport i activitat fisica com a factor resilient aplicat a menors infractors i la seva rehabilitació.
 • Evolució històrica de les persones amb discapacitat intel·lectual i la seva sexualitat.
 • Evolución de la protección a la infancia en España.
 • Habilitar espais municipals per a la creació d'espais sensibles LGTBIQA+
 • Impacte de la Covid a les activitats de lleure a Mallorca.
 • L'impacte de la COVID-19 en els processos de treball i intervencions comunitàries presents al barri de Son Gotleu
 • L'impacte emocional de la COVID-19 en els menors en risc d'exclusió social. Una aproximació a partir d'una anàlisi de la literatura i la vivència d'un grup d'educadores socials.
 • La coeducació en l'àmbit de la comunitat educativa 0-3: les famílies.
 • La educación para la muerte en la infancia. Importancia de la figura del Educador Social.
 • La Intervención Asistida con Animales como complemento de las intervenciones socioeducativas en los procesos de reinserción de población reclusa (menores y adultos): una revisión sistemática.
 • La monomarentalidad desde dentro: una aproximación a la realidad de estas familias en Mallorca
 • La violencia de género y cómo repercute en el desarrollo psicosocial de las mujeres y los menores.
 • Maternidad y prisión
 • Prevenció del suïcidi des de l'educació social.
 • Realidad de las mujeres exreclusas. Acercamiento a sus necesidades y demandas.
 • REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE TRATA, ABUSO Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ESPAÑA.
 • Toda Emoción es Social. Aportes de la Sociología de las Emociones al trabajo de intervención socioeducativa en los contextos de protección de menores.
 • Y DESPUÉS DEL GOLPE, ¿QUÉ VIENE? UN ACERCAMIENTO A LA PERSPECTIVA DEL MALTRATO DE GÉNERO DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIAR.
 • "Análisis de la problemática de violencia de género durante la pandemia"
 • "El aula de convivencia. Una herramienta para mejorar la resolución de conflictos en la ESO. Estudio de caso en el IES Quartó de Portmany."
 • "El impacto del encarcelamiento parental en el menor Revisión bibliográfica"
 • "“Remant junts” Projecte d'activitats d'oci per millorar l'autoestima"
 • Anàlisi de la intervenció municipal en polítiques de joventut a l'illa de Menorca
 • Anàlisi dels factors de risc que afavoreixen el consum de drogues en els Menors Estrangers No Acompanyats a Espanya
 • Análisis sobre la necesidad de un centro terapéutico para adolescentes drogodependientes en Mallorca
 • Història i evolució de la dona dins el món de l'esport i del futbol femení de Mallorca. Proposta d'intervenció per a l'apoderament de les joves del barri de Son Roca a través del futbol femení d'elit de Mallorca.
 • La autoestima como estrategia para el crecimiento personal y el empoderamiento de las mujeres victimas de violencia sexual
 • La brecha digital por cuestión de edad
 • La caça de bruixes: una mirada des de la perspectiva de gènere
 • Los beneficios de la equinoterapia en la intervención socioeducativa con menores con TEA.
 • Menores en Situación de Acogida y Familias Canguro en Mallorca
 • Percepción de las desigualdades de género en jóvenes de acogimiento residencial de entre 13 y 17 años.
 • Prevención y acción sindical contra la violencia de género padecida por mujeres trabajadoras en las organizaciones laborales.
 • Revisión bibliográfica sobre el impacto del diagnóstico de Alzheimer en la familia.
 • Trabajo de intervención: La fábrica de las emociones
 • Violencia de género: una realidad invisible
 • Abusos sexuales en la infancia: Identificación y análisis de propuestas de intervenciónes socioeducativas en la prevención.
 • Ana¿lisis de la situacio¿n de prostitucio¿n de mujeres en trata. Estudio de casos mu¿ltiples en Casal Petit de Palma.
 • Análisis de diversos programas socioeducativos de educación familiar
 • Coeducación: Plan de Coeducación 2019-2022 y percepción de los y las alumnas del Máster de Formación del profesorado de la UIB en temas de igualdad de género.
 • Educación emocional en los centros de acogimiento residencial de Mallorca: diseño de un proyecto piloto
 • El abordaje de la conducta antisocial desde la familia
 • Estudi del projecte d¿emancipació de la Fundació Natzaret (PAE)
 • Evolución del sistema motivacional empleado en los centros de la FISE.
 • Incidència inicial de la declaració d¿estat d¿alarma sobre el col·lectiu de professionals de l¿educació social a les Illes Balears
 • Infància i adolescència tutelada amb problemes de conducta. Els processos d¿adaptació i aprenentatge en els centres educatius ordinaris
 • Inserción Laboral para personas con discapacidad intelectual
 • L'Animació Sociocultural com a metodologia per a l'elaboració d'un diagnòstic participatiu: dones immigrants i determinants socials de la salut
 • La adaptación e inclusión del alumnado extranjero en la educación primaria y secundaria obligatoria en Ibiza
 • La participación comunitaria de la población joven
 • La violència de génere ens els i les joves de quinze i divuit anys
 • Los programas dirigidos a familias dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas
 • Mujer, Dolor Crónico y Educación Social: Hacia un enfoque Integrado de Género y Salud.
 • Ocio inclusivo en el municipio de Manacor
 • Participación y acción comunitaria como herramienta socioeducativa desde el Acogimiento Residencial Básico para la Infancia y la Adolescencia: Estudio de Caso "Llars el Temple, Programa Prenim Part"
 • Presencia de la Iglesia Católica en los ámbitos profesionales de la Educación Social
 • Projecte d'intervencio¿ socioeducativa per a l'emancipacio¿ i la reinsercio¿ social de joves que finalitzen el compliment de mesures judicials d'internament
 • Revisión sistemática documental de las causas que llevan a cabo a las mujeres con menores a cargo a ejercer la prostitución.
 • Una revisión bibliográfica sobre las características del menor agresor y los factores de riesgo en la violencia filio-parental
 • Análisis de la soledad en la tercera edad. Estudio y propuestas de intervenciaón desde la Educación social.
 • Burnout en profesionales de protección infantil
 • El Mindfulness como técnica para una buena gestión emocional en adolescentes
 • EL PAPER DE L¿EDUCADOR/A SOCIAL EN LA PREVENCIÓ DE L¿ABSENTISME ESCOLAR A SECUNDÀRIA EN ELS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS
 • Menores en situación de violencia de género
 • Poryecto para mejorar las competencias sociales a través de las HHSS para las menores del centro socioeducativo Es Fusteret
 • Programa d'Emancipació del Grec. Transició a la vida adulta de del sistema de protecció de Menors.
 • Programas de prevención sobre la violencia de género en adolescentes: Revisión y propuesta de buenas prácticas
 • Proposta de millora per a una vida sexual saludable de les persones amb discapacitat intel·lectual
 • Revisio¿ Bibliogra¿fica: Els estils educatius parentals i la relacio¿ amb el trastorn per de¿ficit d¿atencio¿ (TDAH)
 • Teixint Vincles. Projecte d¿intervenció socioeducativa per a mares i fills/es víctimes de violència de gènere
 • Transició a la vida adulta de persones amb discapacitat intel·lectual a l'illa d'Eivissa. L'aula TAVA de l'IES Sa Serra
 • Violencia de Género y Diversidad Funcional: Programas de Prevención.
 • ANÀLISI DELS PROGRAMES EXISTENTS EN LA PREVENCIÓ DE LA DELINQÜÈNCIA JUVENIL FEMENINA
 • Anàlisi sociocultural de la violència sexual cap a les dones dins la parella des d'una perspectiva feminista
 • ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE 3 PROGRAMAS DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS
 • EL PAPEL DE LA CULTURA¿EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO ESPAÑOLA
 • Itineraris després del Programa d'Escolarització Compartida Alter de l'Ajuntament de Palma
 • L'atenció i la intervenció en emergències amb persones amb discapacitat
 • L'educador social als centres de secundària: una proposta d'intervenció comunitària
 • LA MISMA MIRADA: Afectividad y Sexualidad en personas con discapacidad intelectual
 • LGBTI en la adolescencia; recursos y estrategias para madres y padres
 • Menores infractores y drogodependencias. Programa de atención terapéutica de reducción de riesgos y daños en el ámbito de internamiento CS Es Pinaret
 • Vincles per a la corresponsabilitat en la comunitat educativa de l'espai escolar. Pautes d'intervenció socioeducativa amb la Família
 • Análisis sobre la gestión de la atención a la diversidad en los centros educativos de Sa Pobla
 • Educación Social Contemporánea y familias
 • L'atenció a la identitat de gènere en el sistema eduatiu
 • La Intervenció Socioeducativa de l¿ Educador/a Social en el Programa d¿ Acolliment Familiar Permanent en Família Extensa a Mallorca.
 • Miindfulness para prevenir en Burnout en professionales del ámbito sociosanitario
 • Pautes saludables per a una correcta separació.
 • Projecte d¿investigació sobre violència de gènere en parelles joves.
 • Acompanyament terapèutic individual i socioeducatiu a persones amb problemàtica en Salut Mental
 • Centre d'acollida temporal per a famílies
 • COMPARTIR I APRENDRE AMB LA GENT GRAN. UN PROGRAMA DE RELACIONS INTERGENERACIONALS
 • Educación de adultos: análisis y propuesta de alfabetización
 • Estudi sobre la sexualitat i afectivitat en la vellesa a la residència de la Bonanova
 • Habilidades cognitivas en centros residenciales de mayores
 • Intervención con musicoterapia a personas con esquizofrenia crónica de la residencia Can Raspalls de Ibiza
 • L'educació social dins l'àmbit de l'educació formal. La necessitat de la integració de la figura de l'Educador/a social dins l'escola
 • La igualdad de género. La situación de desempleo en Ibiza de la mujer mayor de 50 años.
 • Proposta d¿Intervenció Socioeducativa per a Persones Sense Llar a Eivissa.
 • Proposta de pla de joventut pel municipi de Pollença
 • Victimas Invisibles: Intervención en menores de violencia de género en Ibiza
 • Activitats d'oci d'infants i adolescents del municipi de Lloseta.
 • Característiques i beneficis dels Programes Basats en l'Evidència sobre el TEA (Trastorn de l'Espectre Autista)
 • Estudio sobre las Diferencias de Género en el Uso de Drogas: Psicofármacos
 • Estudio sobre las necesidades de las personas mayores usuarias del SAD en Alcudia
 • Intervención familiar como medio de disminución del absentismo escolar. `¿Absentismo escolar: una cuestión dinámica¿¿
 • Intervenció Socio-Educativa Comunitària en Persones amb Malalties de Salut Mental
 • La Igualtat de Gènere i la Prevenció de la Violència a l¿Educació Secundària: Programes i Projectes Activa¿t per la Igualtat
 • La influencia de los videojuegos en la infancia y adolescencia
 • Les publicacions de les dones al BILE (1878-1936)
 • Los jo¿venes extutelados: del centro residencial de acogida a la emancipacio¿n. Diagno¿stico de Menorca.
 • Principis Bàsics de la Pedagogia Sistèmica
 • Proyecto de prevención y Tratamiento del Absentismo Escolar y el Abandono Escolar Prematuro ¿PROYECTA TU FUTURO¿
 • Revisió i propostes de millora d'un centre residencial de protecció amb menors d'alta intensitat educativa
 • Técnicas psicológicas y educativas en el marco de la Comunidad Terapéutica. Análisis en Proyecto Hombre.
 • Art-teràpia i protecció de menors. Guia de recursos adreçada a l¿educador social
 • Competencias del Educador Social como elemento educativo en la educación patrimonial: Análisis del Grado de Educación Social de la Universitat de les Illes Balears
 • El Desarrollo Comunitario, una estrategia viable en los Asentamientos Humanos de Piura
 • Estudi Jove del municipi de Pollenc¿a 2014
 • Futbol base federat i educació social
 • La protección del menor en España. Legislación y medidas en materia de protección del menor en las Comunidades Autónomas
 • Los sistemas de información en ONG de infancia, juventud y familia: un diagnóstico de necesidades
 • Programas de educacio¿n familiar desde una perspectiva grupal
 • Proyecto de psicoestimulación preventiva ¿ACTIVA TU MENTE¿
 • TDAH: relación con el comportamiento antisocial y enfoque educativo para su tratamiento.
 • Gerontología y Arte
 • La Educación Social como eje vertebrador de la inclusión de personas dependientes y familias cuidadoras
 • Les dimensions del fracàs escolar en relació a la pobresa infantil. Proposta d'actuacions des d'una perspectiva social.