Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

22326. Pràctiques I d'Educació Social (2022-23)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Pràctiques externes
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2017-18 podeu consultar el cercador de guies docents