Oferta

Notes de tall de Grau d'Edificació

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
9,122 B* 9 12 (JUN) 28/09/2021
9,122 B* 10 8 (JUN) 09/09/2021
9,258 B* 11 7 (JUN) 06/09/2021
5,100 A* 15 4 (JUN) 30/07/2021
5,283 A* 17 3 (JUN) 27/07/2021
5,861 A* 28 2 (JUN) 21/07/2021
7,988 A* 83 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,670 A* 3 12 (JUN) 28/09/2021
6,670 A* 4 3 (JUN) 27/07/2021
6,790 A* 8 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,330 A* 1 12 (JUN) 28/09/2021

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021


Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 6 (JUN) 20/09/2021

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,622 A* 11 10 (JUN) 28/09/2020
5,716 A* 12 9 (JUN) 23/09/2020
6,818 A* 37 2 (JUN) 31/07/2020
7,814 A* 70 1 (JUN) 27/07/2020Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,000 A* 3 10 (JUN) 28/09/2020
6,590 A* 4 8 (JUN) 18/09/2020
6,590 A* 5 2 (JUN) 31/07/2020
6,590 A* 6 1 (JUN) 27/07/2020

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 10 (JUN) 28/09/2020


Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 31/07/2020


PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
6,170 A* 35 1 (JUN) 17/07/2019

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 8 (JUN) 19/09/2019
7,400 B* 2 1 (JUN) 17/07/2019
Canvi d’universitat i/o d’estudis

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019

Estudis estrangers no homologats

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 3 (JUN) 22/07/2019