Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme

312 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

20630. Pràctiques Externes d'Economia (2024-25)

Crèdits 18 ECTS.
Caràcter Pràctiques Acadèmiques Externe
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Prerequisits

  • Cal haver superat 180 crèdits del conjunt d'assignatures de formació bàsica i obligatòries

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Anual

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Anual

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents